Novi grant Fonda Princ Klaus za očuvanje triju spomenika

PCF image home

Dana 17. juna 2014, Kulturno nasleđe bez granica kancelarija na Kosovu, potpisao je ugovor sa Fondom Prind Klaus za Kulturu i Razvoj koji će obezbediti pomoć za tri javna spomenika na Kosovu.

Holandski Fond Princ Klaus, u kontekstu svog programa Kulturnog hitnih intervencija u partnerstvu sa kancelarijom CHwB Kosova, će zajedno finansirati hitne intervencije triju zaštićenih lokacija kulturne baštine na Kosovu koji su u lošem stanju.

Radovi ma biblioteci Hivzi Sulejmani u Prištini, Mejtepu Hadži Imerija u Đakovici i Terzi mostu u selu Bištažin u Đakovici, su predviđeni da budu okončani do decembra 2014.

Za više informacija o lokacijama i ciljevima projekta kliknite ovde.

Za više informacija o Fondu Princ Klaus i njihovom opsežnom radu kliknite ovde.

 

Najnovije vesti