NJOFTIM KONTRATE – Ndërtimi i urës afër kalasë së Pogragjës

Më 24 Korrik 2014 Komuna e Gjilanit shpall njoftim kontrate për ndërtimin e urës afër Kalasë së Pogragjës në Gjilan. Afati i fundit për aplikim është 13 Gusht 2014. Për më tepër informata shih shpalljen.

FotoTenderi1

Ky projekt bashkëfinacohet nga zyra e CHwB në Kosovë përmes fondeve të shtetit suedez dhe Komunës së Gjilanit dhe paraqet një nga prioritetet e Planit Lokal të Trashëgimisë Kulturore të Gjilanit. Ky prioritet është identifikuar në kuadër të Programit të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore 2012-2015 të hartuar nga CHwB, Komuna e Gjilanit dhe institucione tjera të nivelit qendror. Për më shumë informata rreth këtij programi klikoni këtu.

Lajmet e fundit