UPOZNAJTE SE SA KORISNICIMA HERITAGE SPACE IV

Heritage Space pruža prostor kreativnim ljudima da kulturnu baštinu koriste kao izvor inspiracije za razvoj novih proizvoda koristeći različite kulturne medije i discipline.
Screen Shot 2019-08-29 at 11.46.37 AM
Ovogodišnje izdanje donosi projekte koji kombinuju kulturnu baštinu sa:
  • Pripovedanje & interpretacija
  • Umetnost & Zanatstvo
  • Digitalno nasleđe

 

Projekat Heritage Space implementira CHwB Kosovo. Projektna aktivnost je zajednički finansirana od strane projekta, kojeg sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija, „Međju-etnički dijalog kroz inkluzivnu zaštitu kulturne baštine”  i švedske vlade.

Kompletnu listu korisnika možete pronaći ovde:

……………………………………………………….

Korisnici: Nëntore Rexhepi & Fitore Rexhepi
Zanimanje: Ekonomista, arhitekta
Kreativno polje: Umetnost I zanatstvo
Naziv projekta: Minijaturni grad
……………………………………………………….

Korisnik: Ervina Halili
Profesija: Pisac i istraživač
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje / Digitalno nasledstvo
Naziv projekta: Virtuelni arhiv i Muzej kosovskih književnika

……………………………………………………….

Korisnik: Levent Butući
Profesija: Umetnik
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje / Digitalno nasledstvo
Naziv projekta: Nasledje QR kodova

……………………………………………………….

Korisnik: Arbërore Sylaj
Zanimanje: Umetnik
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje
Naziv projekta: Albanska demonologija
……………………………………………………….

Korisnici: Sezgin Bojnik
Profesija: Istraživač, urednik
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje / rukotvorina
Naziv projekta: Prevod i ažuriranje Ianko Krul ‘Albanskai biografije
……………………………………………………….

Korisnik: Elmedina Shkurti
Zanimanje: Arhitekta
Kreativno polje: Rukotvorine
Naziv projekta: Istaknuta Istorija

……………………………………………………….

Korisnik: Granita Grezda Lila
Zanimanje: Umetnik
Kreativno polje: Rukotvorine
Naziv projekta: Zanatska radionica

……………………………………………………….

Korisnik: Urtina Hoxha
Profesija: grafički dizajner / ilustrator
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje
Naziv projekta: Kosovske žene tokom bombardovanja Prištine
……………………………………………………….

Korisnik: Ariana Çaka
Profesija: Učitelj engleskog jezika
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje / Digitalno nasledstvo
Naziv projekta: Tamo gde prošlost susreće budućnost
……………………………………………………….

Korisnik: Rina Geci
Profesija: Etnolog, muzeolog
Kreativno polje: Ispovest i tumačenje
Naziv projekta: Kratki filmovi za filigranski zanat u Prizrenu

……………………………………………………….

Korisnik: Fitore Berisha
Zanimanje: Umetnik
Kreativno polje: Rukotvorina
Naziv projekta: Vunovlačenje (COHË)

Najnovije vesti