Novi grant za promovisanje učešća javnosti u planiranju

Kancelarija CHwB na Kosovu je potpisala novi ugovor sa “Partnerstvo za Razvoj” (projekat finansiran od strane USAID) za promovisanje aktivnog učešća javnosti u prostornom planiranju opština.

usaid news 2

Javna konsultacija o Lokalnom Planu Kulturne Baštine u Orahovcu (maj 2013)

Cilj projekta je osnaživanje svih kategorija lokalnih zajednica, pogotovu žena, omladine i ugroženih grupa, tokom procesa donošenja odluka i primene istih na smernice lokalnih prostornih planova pet pilot opština: Đakovice, Mališeva, Peći, Prištine i Vučitrna. Šta više, cilj je pokretanje svrsishodnije saradnje među građanima i lokalnih samouprava, te promovisanja osećaja osnaživanje i vlasništva nad procesom .

Na osnovu činilaca prostornog planiranja koje se sprovodi u pet opština, projekat ima za cilj da ostvari sledeće rezultate u svakoj partnerskoj opštini:

  • Uspostavljanje Savetodavnog Odbora Zajednice
  • Izrada nacrta Plana o Učešću Zajednice i sprovođenje aktivnosti u okviru zajednica
  • Izrada nacrta Uputstava o učestvovanju u prostornom planiranju

Ukupno trajanje projekta je 7 meseci.

Za detaljniji opis projekta molimo kliknite ovde.

Za više informacija o USAID-u i njihovom obimnom radu kliknite ovde.

Najnovije vesti