Opština Gnjilane određiva zaštićene zone kulturne baštine

Do jeseni ove godine, očekuje se da se dovrše aktivnosti na određivanju zaštićenih zona zgrada i celina kulturne i prirodne baštine opštine Gnjilane, kao i definisanje granica istorijskog jezgra grada Gnjilana.

Opština Gnjilane, kao i mnoge druge opštine na Kosovu, je bogata vrednostima kulturne i prirodne baštine. Danas, ona se suočava sa velikim poteškoćama, u pogledu očuvanja i zaštite istih (mada još uvek postoji velika opasnost od dalje degradacije) kako u smislu nekorišćenja svojih vrednosti za konkretnu dobrobit i razvoj zajednice tako i u ekonomskom smislu za opštinu uopšte. Kao rezultat toga, potreba za strateški i prioritetni pristup vrednostima ovog nasleđa je hitna, kako u pogledu nastojanja vlasti na oba nivoa vladavine, tako i u pogledu angažovanja civilnog društva i postizanja konsolidovanog javno-privatnog partnerstva.

Foto Tuma I - K.Luci MK - 1980 pogrgja kajmekam pozheran

Neki od vrednosti kulturne baštine opštine Gnjilane (iz gornjeg ugla levo): Ilirska nekropola sa humkama u Vlaštice, Tvrđava Podgrađe, bivše sedište gradonačelnika, kuća Isak Pozharan (Foto: Databaza kulturnog nasleđa Kosova – http://dtk.rks-gov.net)

Projekat “Određivanje zaštićenih zona objekata i celina kulturne i prirodne baštine Opštine Gnjilane” je započet sredinom 2014. godine, koji za svoj cilj ima integraciju, prezentaciju i prostorni opseg u jedan posebni dokumenat – objekata i celina kulturne i prorodne baštine Opštine Gnjilane. Ove zaštićene zone u perimetru oko vrednosti kulturne i prirodne baštine biće određene važećim zakonskim odredbama.

Za potrebe projekta, sastavljena je radna grupa sa predstavnicima iz lokalnog i centralnog nivoa, sa kojima su održane zajedničke radionice. Za deo istraživanje projekata je korišćen Geografsko Informativni Sistem (GIS), koje će ubuduće olakšati proces ažuriranja podataka vezano za ove vrednosti. Konačno, planira se da ovaj dokumenat bude dalje prosleđen institucijama na lokalnom i centralnom nivou radi dalje obrade i sugestije koje budu proizišle.

Berthama - Copy

Nacrt spomenika kulturne baštine u centru grada

Monumentet Natyrore te GJilanit

Nacrt analiza lokacija prirodne baštine

Ovaj projekat je deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine ove opštine. Ovaj plan je izrađen od strane CHwB, Opštine Gnjilane i drugih institucija centralnog nivoa u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine i koji je su-finansiran od strane Švedske, preko CHwB-a i Opštine Gnjilane.

Najnovije vesti