Upoznajte Predavače – HERITAGE LAB 2019 “PONOVNO OTKRIVANJE KULTURNE BAŠTINE LETNICE”

Tokom 12 dana studenti će moći da nadograde svoje znanje o kulturnom nasleđu tako što će izraditi studiju o očuvanju i razvoju sela Letnica i obnoviti mlin Froka Dokića. Pored toga, ima će priliku da se upoznaju sa kulturnom baštinom kroz konzervaciju i očuvanje kroz predavanja međunarodnih i domaćih poznatih profesora i stručnjaka, kao i praktični rad koji će koordinirati iskusni majstori.

Upoznajte predavače

RandEppich2

RAND EPPICH – ARHITEKT OČUVANJA

Rand veruje da je zaštita našeg prirodnog i izgrađenog historijskog okruženja od suštinskog značaja, jer ima dubok uticaj na kvalitet naših života i oblikuje naš identitet. Proveo je poslednjih 30 godina radeći na zaštiti u više od 20 zemalja na projektima od očuvanja i kreiranja arhitektonskih crteža i specifikacija do menadžmenta u ruralnom i ekonomskom razvoju. Njegovi najnoviji zadaci bili su u Gruziji sa Blue Shield-om na inicijativi Keeping it Modern Getti Foundation-a; u Surinamu za planiranje upravljanja; na Kipru za UNDP kao Vođa Tima za očuvanje utvrđenja Famagusta; za Fondaciju Tecnalia upravljao je EU HISTCAPE projekat za identifikaciju dobre prakse za očuvanje i razvoj ruralnog krajolika. Diplomirao Arhitekturu (fokusirano na očuvanje istorije), Magistrirao Arhitekturu i Urbani Dizajn na Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu, Magistrirao je takođe (MBA) u UCLA, i trenutno završava Doktorat iz društvenog ekonomskog razvoja, koristeći kulturnu baštinu. Rand je 13 godina proveo na Getti Conservation Institute kao Viši Rukovodilac Projekta i predavao je u Britanskom Muzeju, KU Leuven, Penn, UCLA, METU i nedavno na Univerzitetu Navarra. On je član izvršnog odbora CIPA ICOMOS i Europa Nostra.

florina

FLORINA JERLIU – Profesor na Univerzitetu u Prištini “Hasan Priština”.

Florina Jerljiu je profesor na Univerzitetu u Prištini “Hasan Priština”. Predaje Istoriju Umetnosti i Arhitekture, teoriju i graditeljsku baštinu na Fakultetu Građevinarstva i Arhitekture, kao i  Estetiku i Javnu Umetnost na Fakultetu Likovnih Umetnosti. Ona je suosnivač i predsednica fondacije za arhitekturu i urbanizam Archis Interventions Priština (deo Archis mreže zajedno sa Archis Interventions Amsterdam i Archis Interventions Berlin). Jerljiu je autor teksta Nacionalne Strategije za Kulturnu Baštinu Kosova 2017-2027; autor / dizajner prvog nacionalnog arheološkog parka na Kosovu: Arheološki Park Ulpijana; autor knjiga: Očuvanje Izgrađene Baštine (2016) i Kulturna Baština Kosova: Koncepti i Konteksti Zaštite (2017); i brojnih naučnih radova. Dobitnica je i Godišnje Nagrade za Naučni Doprinos u oblasti Kulturne Baštine „Zef Mirdita“ (2018) koju dodeljuje MISC.

sali shoshi

SALI SHOSHI 

Sali Shoshi e arhitekta i ekolog sa Kosova. Već 17 godina učestvuje u očuvanju kulturne baštine Kosova kao član Kosovske Fondacije „Kulturna Baština bez Granica“ – CHwB Kosovo. Šoši je uključen u mnoge inicijative i projekte za zaštitu i očuvanje kulturne i prirodne baštine u postkonfliktnim i tranzicionim kontekstima.

nORAaRAPI

NORA ARAPI KRASNIQI- ARHITEKT 

Nora Arapi Krasniqi – je arhitekta specijalizovana za oblast očuvanja spomenika i lokaliteta. Tokom svoje karijere bila je angažovana na nekoliko integrisanih očuvanja, projektovanja očuvanja i upravljanje projektima očuvanja, kao i planova upravljanja za lokacije baštine. Od 2009. godine radi na polju kulturne baštine, gde je započela svoju karijeru u Švedskoj Fondaciji Kulturne Baštine bez Granica (CHwB), a kasnije nastavila u Ministarstvu Kulture Kosova, odnosno u Regionalnom Centru za Kulturnu Baštinu u Prizrenu. Strast za očuvanjem graditeljske baštine i ambicija da se ova baština iskoristi kao potencijal za održivi urbani razvoj su dve glavne komponente koje motivišu njen rad.

Ova radionica je finansirana od strane OSCE-a i implementira se od strane CHwB Kosova.

Najnovije vesti