Upoznajte Predavače – HERITAGE LAB 2019 “ADAPTACIJA I DIGITALIZACIJA SADRŽAJA BIOSKOP JUSUF GRVALA, PEĆ”

Tokom 12 dana, studenti će moći da izgrade svoje znanje iz oblasti kulturne baštine izradom adaptivnog plana ponovne upotrebe bioskopa „Jusuf Grvala“ u Peći, kao i vežbanjem „praktičnih“ iskustava izvršavajući deo plana in situ. Štaviše, oni će digitalizirati i interpretirati arhivski sadržaj bioskopa.

 

Upoznajte predavače

finale (1)
STINE DALAGER NEILSEN

SDN-profilbillede1_295

 

” Stine Dalager Nielsen, RIBA, MA, MSc u arhitekturi je danska arhitektinja i doktor nauka. Saradnik u Arhus školi arhitekture. Stekla je međunarodno radno iskustvo u Londonu, Engleska, Kopenhagenu, Danska i Trankuebar-u, Indija, praksama kao što su Avanti Architects, Feilden & Mavson i Bertelsen & SchevingArkitekter. Projekti uključuju projekte visokog profila u Vhitehallu i Prirodnjačkom muzeju u Londonu, kao i šeme transformacije i dizajna Jevrejskog muzeja, škole katedrale Roskilde i delova kraljevskih imanja u Danskoj.

Stine je spoljni kritičar i ispitivač na školama arhitekture, dizajna i konzervacije pri Kraljevskoj danskoj akademiji likovnih umetnosti kao i na Arhus školi arhitekture.”

TEA ÇUNI

thumbnail_Tea Cuni (1)

Tea Cuni je specijalizovana za kulturnu komunikaciju. Diplomirala je  jezičku i kulturnu komunikaciju na Univerzitetu u Torinu, Italija. Od 2014. do 2016. godine bila je direktorica „Mesto svedočenja i sećanja“, memorijala posvećenom žrtvama komunizma u Skadru. Od 2015. godine saradnica je u Art Houseu, prostoru savremene umetnosti koji je pokrenuo umetnik Adrian Paci. Učesnica Globalnog seminara za mlade kulturne inovatore u Salzburgu u 2018. godini.

Od 2016. voditeljica je sektora komunikacije i promocije Nacionalnog muzeja fotografije Marubi. Strastvena u oblasti kulturnog nasleđa, ona snažno veruje u interpretaciju nasleđa i obrazovanje kroz umetnost kao oruđe očuvanja i deljenja kulture, u stanju da izgradi mreže od kojih zajednica može imati koristi. Živi i radi u Skadru u Albaniji.

 

ARES SHPORTA

_MG_6172 (1)

Ares Shporta je direktor Fondacije Lumbardhi. Diplomirao je kulturnu politiku i kulturni menadžment sa fokusom na participativne modele lokalne uprave u kulturi. Njegov rad na oživljavanju kino Lumbardhi uključuje vođenje institucionalnog razvoja, uključujući nadzor nad programiranjem, infrastrukturom kao i izgradnju organizacione održivosti.

Pored svoje uloge u Lumbardhiju, Shporta je predsednik Mreže kulturnih organizacija u Prizrenu i predsednik regionalne platforme za kulturu – Kooperativa. Njegovo angažovanje na platformama je pre svega usmereno na procese stvaranja novih okvira podrške nezavisnim institucijama i participativnih oblika lokalne uprave u kulturi.

NORA ARAPI KRASNIQI

nORAaRAPI

Nora Arapi Krasniqi – je arhitekta specijalizovana za oblast očuvanja spomenika i lokaliteta. Tokom svoje karijere bila je angažovana na nekoliko integrisanih očuvanja, projektovanja očuvanja i upravljanje projektima očuvanja, kao i planova upravljanja za lokacije baštine. Od 2009. godine radi na polju kulturne baštine, gde je započela svoju karijeru u Švedskoj Fondaciji Kulturne Baštine bez Granica (CHwB), a kasnije nastavila u Ministarstvu Kulture Kosova, odnosno u Regionalnom Centru za Kulturnu Baštinu u Prizrenu. Strast za očuvanjem graditeljske baštine i ambicija da se ova baština iskoristi kao potencijal za održivi urbani razvoj su dve glavne komponente koje motivišu njen rad.

Ovo je četvrta, u nizu od pet serija, radionica koja je deo projekta „Dijalog između zajednica kroz sveobuhvatno očuvanje kulturne baštine“ koji sprovodi UNDP i finansira Instrument Evropske Unije za Stabilnost i Mir (IcSP).

Najnovije vesti