Održani sastanci lokalnih foruma u sedam partenrskih opština

 

Od 21 do 24 decembra 2014 su održani VIII-mi redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Ovi sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne Baštine u sedam opština na Kosovu. Sastanci su vođeni u sadejstvu menadžera programa, Enes Toska i lokalnih koordinatora u opštinama Dragaš, Đakovica, Gnjilane, Kačanik, Parteš, Orahovac i Vučitrn.

forum 8 homeGlavni cilj ovih sastanaka je bio upoznavanje članova Foruma u vezi toka sprovođenja projekata proizišlih iz Lokalnih Planova Kulturne Baštine u partnerskim opštinama. Tokom sastanaka, putem različitih vidova prezentacije, članovi su imali priliku da se upoznaju o sprovedenim projektima. Tokom tih sednica nisu nedostajala pitanja, predlozi i svestrane rasprave koje su bile u vezi gore navedenih projekata.

forum 8 2 U okviru dnevnog reda sastanka, posebno interesovanje među učesnicima je izazvalo predavanje Prof. Šćipe Nidža, sa Prištinskog Univerziteta koja je održala prezentaciju o “Prakse Održive Konzervacije Kulturne Baštine na Kosovu – Izazovi i Mogućnosti”. Ova prezentacija je imala poseban osvrt na opšte izazove kulturne baštine na Kosovu, gde su na specifičan način obrađeni slučajevi Velikog Hamama u Prištini, bivšeg hotela “Union” u Prištini i Hidroelektrane u Prizrenu.

forum 8 1 Na različitim sednicama sastanaka, od strane kancelarije CHwB na Kosovu, Dukađin Bakija je predstavio rezultate projekta krevet i doručak u selu Velika Hoča kod Orahovca i projekata finansiranih od strane Evropske Unije “Dobrodošli u Dukađin” i “Vidimo se u Dukađinu”; Senat Haliti je podelio svoja iskustva iz projekta restauracije Vučitrnske Tvrđave; dok je Enes Toska predstavio dostignuća CHwB-a na programu hitnih internvencija i dokumentarcu o projektu Karadačkih Plesova.

forum 8 3Lokalni Forumi Kulturne Baštine su izrađivači Lokalnih Planova Kulturne Baštine u 7 partnerskih opština. Svaki od Foruma je sastavljen od svega 20 članova, među kojima je više od polovine članova iz lokalnih vlasti i predstavnika civilne društve dotičnih opština, i ostali su predstavnici centralnih institucija i međunarodnih organizacija. Četiri glavne uloge Foruma u okviru ovog četvorogodišnjeg programa su: 1. Platforma međuinstitucionalne komunikacije i koordinacije (2012-2015); 2. Telo za donošenje odluka za izradu planova i odlučivanju o prioritetima (2012); 3. Telo za nadzor i podršku tokom sprovođenja prioriteta proizišlih iz planova (2013-2015); i 4. Partneri u sprovođenju nekih od prioriteta proizišlih iz istih planova (2013-2015).

Najnovije vesti