Lokalni planovi kulturne baštine na međunarodnoj platformi

Od 3 do 6 februara 2015 godine u Zamku Arenberg u gradu Leuven (Belgija) održana je Međunarodna Konferencija o ekonomskom, socijalnom, prirodnog i kulturnog uticaja nasleđa “NASLEĐE VREDI”.

luven 2

Foto: RLICC-Mario Santana

Četvorodnevni program je uključivao više od 30 prezentacija u vezi diskursa, strategija, i izučavanje slučajeva koji se bave ekonomskim, socijalnim, prirodnim i kulturnim uticajima kulturnog nasleđa. Predstavljači su došli iz čitave Evrope, kao i iz Kine, Ekvadora, Japana i Sjedinjene Države.

Na ovoj konferenciji Kosovo je predstavljeno od strane program menadžera CHwB, Enes Toska sa izučavanjem slučaja “Lokalni Planovi Kulturne Baštine, iz ekskluzivne strućne ocene o ukupnoj obuhvačenosti značaja korišćenja kulturne baštine – izučavanje slučaja o sedam opština na Kosovu”. Ovo izučavanje je zasnovano na iskustvu Lokalnih Planovh Kulturne Baštine u 7 Kosovskih opština / 2012-2015 koje sprovodi CHwB Kosovo a finansira Švedska.

luven 2 00 luven 2 01 luven 2 03 luven 2 04

Tokom ovog četvorogodišnjeg programa CHwB kancelarija na Kosovu je usvojila novi pristup za zaštitu i promociju kulturnog i prirodnog nasleđa. Ovim planovima je identifikovana imovina kulturnog i prirodnog nasleđa kako bi se iskoristila kao osnova za ekonomski i socijalni razvoj u partnerskim opštinama, Dragašu, Đakovici, Gnjilanu, Kačaniku, Partešu, Orahovcu i Vučitrnu. Proces razvijanja ovih planova je uključivao široki krug lokalnih interesnih strana na raznim sastancima, učesničkim radionicama, studijske posete i javne konsultacije. Pored izrade planova, ovaj program je ostvario novi standard gde je veliki broj prioriteta identifikovan u planovima i njihovo sprovođenje na terenu.

Jedan od ključnih osvrta ovog programa je bilo uspostavljanje Lokanih Foruma u svakoj partnerskoj opštini. Svaki forum je bio sastavljen od 20 članova ukupno, gde je više od polovine članova bilo iz redova same opštine, predstavnici centralnih institucija, lokalne vlasti, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Četiri glavne uloge Foruma su bile: inter-agencijska komunikacija i koordinacija; odbori za donošenje odluka pri izradi planova i određivanje prioriteta; uloga nadgledanja i podrške pri sprovođenju prioriteta proisteklih iz planova; i partneri za sprovođenje mnogobrojnih prioriteta proizišlih iz planova.

Kroz ovaj pristup koji je obuhvatao znanje, sposobnost i razumevanje vrednosti kulturnog nasleđa, kod zajednica je došlo do razvoja svesti o socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj svrsi kulturnog nasleđa.

Za sve obuhvaćene teme na ovoj konferenciji, možete preuzeti program (na engleskom jeziku).

Najnovije vesti