Lokalni Forum Dragaša na studijskoj poseti u Albaniji

Od 21 do 24 decembra 2014 održana je studijska poseta za članove Lokalnog Foruma za Kulturno Nasleđe Dragaša. Cilj posete je bio upoznavanje sa načinima zaštite i promovisanja kulturnog nasleđa na nekoliko mesta sa kulturnim nasleđem u Albaniji, sa posebnim osvrtom na muzejske institucije. Tokom ove četvorodnevne posete učesnici su bili u pratnji članova CHwB Kosova, kao i vodičima koji su bili angažovani tokom obilaženja posećenih mesta.

Tokom prvog dela posete, učesnici su imali mogućnost da razgledaju grad Skadar uz pratnju Fatmira Juke, direktora etnološkog muzeja. Od posećenih lokacija mogu se izdvojiti: Istorijski Muzej u Skadru, Tvrđava Rozafa koja potiče iz IV veka, uz posetu Muzeja tvrđave koji se nalazi u sklopu Kapetanove rezidencije (Mletačkog Vladara), Vile Široko (jedna rezidencija koja se nalazi tik pored jezera koja je podarena Kralju Zogu od strane Skadarskih trgovaca) i čuveni Most sa 13 lukova u selu Mes, izgrađenog 1768.

Dragash visit 1a Dragash visit 1b   Dragash visit 1c Dragash visit 1d   Dragash visit 1e Dragash visit 1f

Tokom drugog dela posete, sa dolaskom u Kruji, učesnici su uz pratnju profesionalnog vodiča Eltona Ćaušija, imali mogućnost da se zaustave i kupe stvari na staroj pijaci Kruje. Pijaca koja vodi do stare gradske tvrđave, prostire se na obe strane starog puta i popločana je kaldrmom. Poseta je nastavljena sa obilaskom Nacionalnog Muzeja Gjergja Kastriotija Skenderbega i Etnografskog Muzeja koji je smešten u jednoj zgradi tipa čardaka, i koji je kulturni spomenik I-ve kategorije, a potiče iz 1764 godine.

Dragash visit 2a   Dragash visit 2b Dragash visit 2c   Dragash visit 2d

Tokom završnog dela posete, učesnici su posetili glavni grad Albanije, Tiranu. Najpre je obavljena poseta Bunk-Artu, atomskom skloništu u vidu ogromnog bunkera izgrađenog tokom perioda komunizma u Albaniji, a sada pretvorenog u muzej i prostor umetnosti. Na kraju je obavljena poseta Nacionalnom Istorijskom Muzeju, koji predstavlja najveću muzejsku instituciju u Albaniji, a to je građevina koja predstavlja jedno od najvažnijih arhitektonskih dela, ostvarujući poseban uticaj na urbanističko formiranje glavnog grada Albanije. Prezentacija ovog muzeja se ostvaruje kroz osam paviljona sa različitim istorijskim sadržajima.

Dragash visit 3a   Dragash visit 3b Dragash visit 3c   Dragash visit 3d

Ovom studijskom posetom je pored davanja mogućnosti posete spomenicima arhitekture, arheološkom nalazištu tvrđave, prirodnim i urbanističkim pejzažima gradova;  poslužila je i kao platforma za razmenu ideja i profesionalnog znanja među članovima Foruma. Ove diskusije dobijaju na važnosti i zbog toga, što je jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Dragaša za 2015. godinu i osnivanje etnološkog muzeja u ovom gradiću.

Ova studijska poseta je sprovedena u okviru projekta za podizanje kapaciteta i važnosti održivog razvoja kulturnog nasleđa kao jednog od prioriteta iz Lokalnog Plana Kulturne Baštine Dragaša. Ovaj prioritet je identifikovan i u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 izrađenog od strane CHwB, Opštine Dragaš i ostalih institucija sa centralnog nivoa.

Najnovije vesti