Kulturno nasleđe je i tvoje! Daj svoju ideju!

General_poster_ENG.jpg

Dame i gospodo,
U ime Fondacije Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, i 7 partnerskih opština programa “Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2012-2015“, čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na javnu prezentaciju Lokalnih Planova Kulturne Baštine.

Ovaj program je rezultat saradnje između Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB),
finansirane od strane Švedske, Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta (MKOS),
Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), zajedno sa opštinama Dragaš,Đakovica, Gnjilane, Kačanik, Parteš, Orahovac i Vučitrn. Cilj ovog programa je zaštita i promovisanje kulturnog nasleđa kroz izradu Lokalnih Planova Kulturne Baštine i njihovo sprovođenje u periodu 2013-2015.

Datumi i dnevni red javnih rasprava prikazani su u Pozivnici_na_javnu_raspravu.pdf

Informativnu brošuru Lokalnog Plana Kulturne Baštine možete preuzeti ovde Brošura.pdf

Ovde možete da pristupite identifikovanim projektima Lokalnog Plana Kulturne Baštine partnerskih opština: Dragaš.pdfDjakovica.pdfGnjilane.pdfKacanik.pdfParteš.pdf,Orahovac.pdf i Vucitrn.pdf.

Kako možete dati doprinos u dopuni ovog Plana? Vaše sugestije i ideje za projekte i moguće aktivnosti koje će da uđu u Lokalni Plan Kulturne Baštine, u periodu od 15 odnosno 30 dana, možete da date na ove načine:

1.Ispunjavajući unapred pripremljeni obrazac koji treba da ubacite u odgovarajuću zatvorenu kutiju za projekte koja se nalazi u prostorijama Opštine

2.Ispunjavajući on-line upitnik na Obrazac na javnu raspravu

3.Slanjem obrazca.docx na moc.l1596521019iamg@1596521019bwhc31596521019102kt1596521019lp1596521019

4.Slanjem komentara i sugestija na stranici CHwB Kosova

5.Tako što ćete posetiti instituciju vaše opštine i/ili kancelariju CHwB u Prištini za više informacija.

Lokalni Forum Kulturne Baštine vaše opštine će uz veliku pažnju i maksimalnu ozbiljnost ispitati sve vaše komentare i sugestije.
Hvala puno svima za dani doprinos.

Najnovije vesti