Održani IX sastanak Lokalnih Foruma u 7 partnerskih opština

Od 21 do 24 Jula 2015. godine održani su IX redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne Baštine u sedam opština na Kosovu. Sastanci su zajednički vođeni u saradnji menadžera programa, Enes Toska sa lokalnim koordinatorima u opštinama Dragaš, Đakovica, Gnjilane, Kačanik, Parteš, Orahovac i Vučitrn.

forumet 9 (5) forumet 9 (6)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Dragaša

forumet 9 (4) forumet 9 (3)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Đakovice

Glavni cilj ovih sastanaka bio je upoznavanje članova Foruma vezano za tok sprovođenja projekata proizišlih iz Lokalnih Planova Kulturne Baštine u ovim opštinama u prvoj polovini 2015. godine. Tokom sastanaka, kroz razne prezentacije zaduženog osoblja CHwB i drugih partner organizacija, članovi Foruma su imali priliku da se upoznaju o sprovedenim projektima i onima koji su u procesu. Tokom sednica nisu nedostajala pitanja, predlozi i svestrane rasprave koje su bile u vezi gore navedenih projekata.

forumet 9 (2) forumet 9 (1)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Gnjilana

forumet 9 (14) forumet 9 (13)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Kačanika

Druga tačka dnevnog reda bila najava članova svih Foruma o planiranju za zaključenje četvorogodišnjeg programa. Takođe, tokom sastanka razgovarano je o održivosti Lokalnih Foruma Kulturne Baštine osnovane na početku ovog programa 2012. godine. Većina prisutnih članova složili su se da Forumi treba da nastave da funkcionišu i nakon četvorogodišnjeg programa, s’obzirom da isti predstavlja jedinstvenu platformu za kreiranje međuinstitucionalne razmene u oblasti kulturnog nasleđa na Kosovu.

forumet 9 (11) forumet 9 (12)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Parteša

forumet 9 (9) forumet 9 (10)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Orahovca

forumet 9 (8) forumet 9 (7)

Lokalni Forum Kulturne Baštine Vučitrna

Lokalni Forumi Kulturne Baštine su autori Lokalnih Planova Kulturne Baštine u sedam partnerskih opština CHwB-a. Svaki od Foruma je sastavljen od  20 članova, među kojima je više od polovine članova iz dotičnih opština, predstavnika centralnih institucija, lokalnih vlasti, međunarodnih organizacija i predstavnika civilnog društva. Četiri glavne uloge Foruma u okviru ovog četvorogodišnjeg  programa su: međuinstitucionalna komunikacija i koordinacija; odluka o izradi lokalnih planova i utvrđivanja prioriteta; nadzor i podrška tokom sprovođenja  prioriteta proizišlih iz planova; i implementacioni partneri u sprovođenju nekih od prioriteta proizišlih iz istih planova.

Najnovije vesti