Završeni radovi na dva spomenika u Opštini Đakovica

Krajem jula ove godine su se privele radovi hitnih intervencija na dva spomenika kulturne baštine, koja se nalaze u Opštini Đakovica. Kula Husena Hajdarija i kuća Redžepa Ćarija, su sada u službi svojih vlasnika.

Kula Husena Hajdarija, u selu Nivokaz, je istorijska građevina, zaštićena prema Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom MKOS-a (br. 003496). Selo Nivokaz, nekad je bilo poznato kao selo sa kulama, jer su na desetine istih postojale u ovom selu, koje su, na žalost, uništene tokom poslednjeg rata na Kosovu. Kula Husen Hajdarija, je jedna od retkih kula koja je opstala, i po tipologiji spada u grupu kula sa kamenom galerijom. Veruje se da je izgrađena početkom XIX veka, i od tada je bila namenjena za prebivalište, sve do 1999. god.  kada su je vlasnici napustili, kako bi se preselili u novoizgrađenu kuću u istom dvorištu. Od tada je kula ostala prazna i bez nadzora.

nivokaz 3nivokaz 2

Intervencije sprovedene na građevini, uključuju: čišćenje lokacije, spolja i iznutra, od smeća i biološke kolonizacije; tretiranje pukotina na fasadi krečnim malterom; uklanjanje sekundarne, i delimično primarne, krovne strukture; radovi na novoj krovnoj strukturi, koristeći postojeće neoštećene krovne grede i ubacivanje novih armiranih greda, koje su slične postojećima; postavljanje nove krovne hidro-izolacije; pokrivanje krova crepom “Tondach mediteran plus”; tretiranje dimnjaka plastificiranim limom; tretiranje oštećenih fuga; i postavljanje sloja šljunka od 30 mm, u prizemlju.

nivokaz 4nivokaz 1

Kuća Redžepa Ćarija, u gradu Đakovica, je istorijska građevina, zaštićena prema Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom MKOS-a (br. 000845). Kuća je izgrađena u XIX veku, i pripada jednoj od poznatijih porodica u Đakovici (Ćari), porodica koja nije poznata samo po svojim kulturnim i patriotskim vrednostima, već i po zanatu stolarstva. Kuća spada u grupu kuća sa čardakom, sa ukrašenim plafonom u gostinskoj sobi i kaminom za grejanje kupatila, sve izvorni elementi koji se mogu naći u brojnim starim tradicionalnim kućama u Đakovici.

qarri (1) qarri (6) gjakova2build (14)qarri (2)  qarri (3)

Završene intervencije na ovoj kući obuhvataju: uklanjanje svih starih crepova i slojeva pod crepovima; uklanjanje cele sekundarne, i delimično primarne, krovne strukture; izgradnja nove krovne strukture, postavljajući nove drvene grede, dimenzija 10×12, i ojačavajući primarnu strukturu novim armiranim gredama, koje su slične postojećima; izgradnja novog hidro-izolacionog sloja na krovu; pokrivanje krova crepom „Tondach mediteran plus“, i postavljanje limenog plastificiranog oluka oko krova; tretiranje pukotina na fasadi krečnim malterom i farbanje istočne (prednje) i južne (prema ulici) fasade belom bojom.

qarri (7)

Ovi projekti spadaju u prioritete Lokalnog plana kulturne baštine ove opštine. Plan su izradili CHwB, Opština Đakovica i ostale centralne institucije, u sklopu Programa Lokalnih planova kulturne baštine, i su-finansiran je od strane Švedske, preko CHwB-a i Opštine Đakovica.

Najnovije vesti