Intervencije u gradskoj biblioteci Prištine su završene

 

Biblioteka Hivzi Sulejmanija u Prištini je tretirana kao deo Programa za hitne intervencije u kulturi, koja je finansirana od Prince Claus fonda za kulturu i razvoj u saradnji sa Kulturnim Nasleđom bez Granica, kancelarija u  Kosovu.

Radovi intervencije počeli su 23. septembra i završeni su početkom decembra, 2014. godine. Tretman je uglavnom zasnovan na krovu i zidovima, međutim vršene su i druge intervencije.

HS 001

Atmosferski uslovi su oštetili krovni pokrivač i konstrukciju. Crepovi su uklonjeni (oko 80% njih bile su oštećene, tako što se nisu ponovo korišćeni), balvana konstrukcija je tretirana, grede koje su bile u veoma lošem stanju su zamenjene, drvene daske, hidroizolacija, nove drvene gredice i  nove krovne ploce ‘Tondach’ su instalirani.

Postojeći oluci su bili blokirani i izazvali su curenje u zgradu; tako da su svi oni bili zamenjeni novim. Postojeći oluci su od vrlo jednostavnog dizajna od cevi lima i propustili vodu od padavina, a sada su postavljeni plastificirani oluci.

Novi slivnici su instalirani za uklanjanje vlage. Rupa na odvodnjavanje je otvorena 90cm duboke do temelja.Zaštitna folija je postavljena; plastični cev sa dijametrom od 110mm, perforirana u svim stranama i prekrivena sa geotekstilom. Temelji su izolovani sa hladne dvokomponentne hidro izolacije.Oluci su povezani sa drenažnim sistemom, (ova veza nije bila ranije) kao i sa odvojenim PVC cevom od 100 mm, a izbacivanje tih cevi se vrši u glavni kanalizacioni sistem.Takođe otvorena je nova jama, koja služi za izbacivanje vode od drenaže.Drenažna jama je zatvorena sa šljunkom od dve frakcije i konačno slojevita sa postojećim pločama od kamena.

HS 002

Oštećeni delovi unutrašnjih zidova i pukotina su tretirani i malterisani krečnim malterom i svi unutrašnji zidovi su obojeni u belom.Oštećeni delovi spoljnih zidova i pukotina su tretirani i izrečena krečnim malterom; svi spoljni zidovi su bili obojeni u originalnom bojom-oker.Osim glavne zgrade biblioteke, zgrada čitanja (aneks) je takođe obojen u boju okera.

HS 007

Svi spoljni prozori i vrata su očišćena, drvo je površno brušeno, vrata / prozori su provereni za njihovu funkciju i tretirani po upotrebi, i drvo je obojeno u beloj boji.

HS 004

HS 003Na kraju, 70 oštećenih betonskih stubova ograde stepenica su reprodukovani prema modelu originala. Ostali 50 stubovi su tretirani. Metalne drske na ogradi su obojene sa originalnom bojom.

HS 006

Sada kada je zgrada tretirana, ona ima bolje uslove za osoblje i zajednicu. Pored toga ovo doprinosi obnavljanju područja, kao i dizanje svesta meštanima za cenjenje zajedničkog nasleđa.

HS 005

Najnovije vesti