Inauguracija baza podataka kulturne baštine Kosova

15. jula 2014, u Muzeju Kosova, Memli Krasniqi, ministar kulture, omladine i sporta otvorio bazu podataka kulturne baštine Kosova.

Database photo 1

Između ostalog u svom govoru, ministar je naglasio da: “Ova baza podataka predstavlja prozor naše zemlje, naše bogate prošlosti i istorije. Pored toga što pružaju mogućnost informisanja o našim istorijskim, kulturnim i verskim spomenicima, o tradiciji, običajima, zanatima, narodnim nošnjama i drugom, ovde uvršteni podaci predstavljaju dobru bazu za naučni rad za brojne istraživače, istoričare, arhitekte, arheologe, etnologe i druge stručnjake. Takođe, predstavlja još jednu mogućnost više da se građani iz svih krajeva sveta bolje upoznaju sa našom kulturnom baštinom. Kao takva, ova baza podataka je kako vaša, tako i svih onih koji žele da se informišu, ali i da doprinesu kulturnoj baštini.

Obogaćivanje ove baze podataka predstavljaće trajnu misiju. Iz tog razloga moramo raditi zajedno sa svakim od vas, kako bi kulturnu baštinu zaista učinili zajedničkom tačkom koja sve nas ujedinjuje svojom raznovrsnošću. Želio bih da se zahvalim svima onima koji su radili na realizaciji ovog važnog projekta, a posebno Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu na finansijskoj podršci, kao i organizaciji Kulturna baština bez granica za implementaciju ovog projekta.”

Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB (kancelarija na Kosovu) i omogućena je velikodušnom podrškom Britanske Ambasade u Prištini.

Za pristup bazi podataka posetite http://dtk.rks-gov.net/

Najnovije vesti