NASLEĐE VREDI – Međunarodna Konferencija u Leuven, Belgija

NASLEĐE VREDI – Međunarodna Konferencija o uticaju kulturne nasleđe na oblastima  ekonomije, društva i životne sredine (3-6 februara 2015 godine) Tvrđava Arenberg – Leuven, Belgija.

Leuven-08b

Ovaj događaj  ima da sastavi zajedno evropske činioce politike za međunarodne studije za kulturno nasleđe. Ova edicija Medjunarodnog Centra za Konzervaciju Raymond Lemaire (KU Luven) za nedeljnu temu godine proizilazi iz valorizovanog postupka sprovođena u okviru projektata Kulturno Naleđe Vredi za Evropu.

Za ovu Konferenciju kancelarija CHwB na Kosovo biće zastupljena od  Enes Toska i Nora Arapi-Krasniqi sa studijom “Lokalni Planovi Kulturnog nasleđa – iz ekskluzivne strućne ocene o ukupnoj obuhvačenosti značaja korišćenja kulturnog nasleđa. Slučaj sedam opština na Kosovo”. Ova studija je zasnovana na iskustvima Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine u 7 opština Kosova, sprovođen od strane CHwB Kosovo i financiran od Švedske.

Za detaljnije informacije preuzimajte program Konferencije (na engleskom jeziku).

Najnovije vesti