Kosovo je dobilo listu objekata kulturnog nasleđa pod rizikom

Jedna zaboravljena zgrada u lošem stanju, kao što je Boksački klub Priština, 12.decembra bila je domaćin promocije “Lista kulturnog nasleđa pod rizikom”. Ovaj registar koji se po prvi put objavljuje na Kosovu sadrži monumente koji se nalaze na “Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom MKOS i predstavljaju rizik od gubitka vrednosti kulturnog nasleđa ali i rizik za ljude koji žive u njima ili pored njih.

oojo

Kulturno nasleđe bez granica (CHwB Kosovo) u saradnji sa organizacijom EC Ma Ndryshe i finansijama Švedske države,  u toku 2016 godine je analizirala fizičko stanje od oko 870 objekata kulturnog nasleđa na Kosovu. Kao rezultat proizišla je platforma koja predstavlja pregled objekata pod rizikom. Digitalna platforma trashegimianerrezik.com je još jedan novi način informisanja javnosti, relevantnih insitucija i interesnih grupa o uslovima u kojim se nalaze ovi rizikovani objekti i istovremeno teži da i njih uključi u procenu i čuvanju preko direktnog predloga objekata koji se smatraju pod rizikom, bez obzira dali imaju status zaštite ili ne.

harta20161212164946867600

Direktor CHwB Kosovo, Sali Shoshi, na samom startu lansiranja istakao je “Tokom 2016 godine, mi smo istražili celo Kosovo, gde je šest ekipi posetilo oko 870 objekata,  čime se došlo do mnogo značajnih informacija koje ćemo istaći u etapama. Mi smo proverili fizičko stanje, proverili potencijal za ekonomski razvoj, analizirali smo i informacije koje ima sam vlasnik u vezi svoje obaveze prema kulturnom nasleđu, razgovarali smo o njegovoj ulozi prema odgovornim institucijama i sve ove informacje izložićemo u naknadnim etapama”. Takođe je istakao da je ova lista dobrinos dveju organizacija civilnog društva i da broji 139 objekata lociranih na celom Kosovu.

ojoojooo okpokppop oookkk

Alban Morina i Erinë Mulolli, koordinatori projekta, dali su detaljnije informacije oko metodologije istraživanja i onoga što su zatekli na terenu, dok je Nol Binakaj zamenik šefa CHwB Kosovo govorio o predstojećim koracima ove inicijative i naveo preporuke proizišle iz ovog istraživanja prema relevantnim institucijama i zajednici vlasnika ovih zaštićenih objekata. Celo istaživanje možete pronaći na našoj publikaciji “Trashëgimia në rrezik”.

ooop

Ovaj događaj  popraćen je  i izložbom fotografija Arbena Llapashtice kao i kratkih dokumentaraca proizvedenih od CHwB Kosova koji će biti pristupni za javnost u Boksačkom klubu Priština do 15. decembra u terminima: 11:00-14:00 i 16:00-18:00.

img_9232

 

 

Najnovije vesti