Formalizuje se osnivanje Regionalnog Muzeja Gnjilana

Dana 25. jula, potpisan je sporazum između Opštine Gnjilane i Kulturnog Nasleđa bez Granica (kancelarija na Kosovu) o osnivanju Regionalnog Muzeja Gnjilana.

muzeu_gj_1

Sporazum su potpisali gradonačelnik Opštine Gnjilane gdin.Lutfi Haziri i direktor Kulturnog Nasleđa bez Granica, gdin.Sali Shoshi, upravo u prostorijama muzeja, objekta koji je do nedavno bio i sedište gradonačelnika. Davanje objekta gradonačelnika opštine je i bio i jedan od izbornih obećanja gdin.Hazirija na izborima 2013-te godine, koje je ostvareno pre nekoliko nedelja.

“Izuzetno sam počastvovan što smo na ovaj julski dan konačno formalizovali osnivanje Regionalnog Muzeja Gnjilana, kao jednoj od naših zajedničkih obaveza i kao jedan od velikih nedostataka koje grada Gnjilan i naš region ima , kao što smo i govorili,  grad bez muzeja, bez bioskopa i grad sa nedostatkom kulturnih institucija. Zahvaljujem Kulturnom Nasleđu bez Granica i gdinu Shoshi, ko je ovde danas sa svojom ekipom, za podršku koju daju Opštini Gnjilane u oblasti kulturnog nasleđa u celini”, izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Lutfi Haziri. On je rekao da će se potruditi da ovaj muzej napravi kućom, gde će ljudi, građani, deca, posetioci, bilo ko ko dođe u Gnjilane, da postane grb identifikacije Gnjilana, doći i posetiti, i naravno da postane jedna od najposećenijih kuća ove opštine.

muzeu_gj_2

Sa druge strane, Sali Shoshi, direktor kancelarije CHwB na Kosovu, je zahvalio gradonačelniku Haziri na velikoj saradnji koju je pokazao tokom ovih meseci kao gradonačelnik Gnjilana. “Danas smo ovde na ceremoniji osnivanja Muzeja. Fokus saradnje u Gnjilanu, koji je danas konkretizovan sprorazumom, će biti prikupljanje eksponanata, njihova katalogizacija, interpretacija i organizovanje izložba u muzeju, i osim toga obuka osoblja kako bi Gnjilanski muzej postao deo balkanske mreže muzeja, te imao koristi od aktivnosti koje bi se razvijale po celom Balkanu preko obuke o tematikama koje se direktno vezuju za muzej. Mnogo zahvaljujem gradonačelniku na vrlo plodnoj saradnji koju smo imali tokom ovog perioda, i zahvaljujem i Lokalni Forum Kulturne Baštine Gnjilana na idejama, predlozima, koji su i počeli da se realizuju. Ovaj plan, osim muzeja, sadrži i dugu listu radnji koje se moraju preduzeti za zaštitu i tretiranje kulturnog nasleđa”, izjavio je Shoshi. Takođe je dodao da Gnjilan poseduje eksponate, kulturu koja se može prikupiti i interpretovati, nadajući se da će do kraje godine biti i prva izložba, prvi proizvod koji će se predstaviti turistima, ali i građanima Gnjilana.

Ovaj projekat je jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Gnjilana, kojeg je izradio CHwB, Opština Gnjilane i ostale institucije centralnog nivoa. Ovaj plan je deo Programa Lokalni Planovi Kulturne Baštine u 7 različitih opština na Kosovu. Za više informacija o ovom programu kliknite ovde.

Najnovije vesti