Izvesna transformacija kuće Zejnula Bega u Vučitrnu

Zejnullah beu house home

Stambena kuća Zejnula Bega sa nalazi u selu Balince, Opštine Vučitrn. Ova građevina je spomenik arhitektonskog nasleđa pod zaštitom zakona o kulturnoj baštini. Ona je izgrađena na početku XX veka, kao jedan od objekata pod vlasništvom ovog bogatog trgovaca. Veruje se da je ova kuća prvobitno podignuta kao vila – odmaralište, pošto je porodica živela u drugim kućama i imanjima regiona Vučitrna. Kao veliki rodoljub koji je gajio i ljubav prema obrazovanju, Zejnula Beg je dao svoju kuću da se koristi kao škola. Podaci govore, da je pre i tokom rata na Kosovu, kuća funkcionisala kao policijska stanica, gde su postojale i zatvorske ćelije na gornjem spratu.

Zejnullah beu house 1

Zbog starosti, nedostatka održavanja, nekorišćenja i pretrpljene štete zbog rata, kuća Zejnula Bega je bila ugrožena, u lošem stanju i za velikom potrebom za intervencijom i investicije.

Ova zgrada je izabrana kao jedan od prioriteta Lokalnog Plan Kulturne Baštine Vučitrna razvijen u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine u 7 opština Kosova i Program Hitnih Intervencija za 50 lokaliteta kulturne baštine na Kosovu.

Hitni i restauratorski radovi u ovoj kući su sprovedena tokom leta 2014. godine. Intervencije na ovoj građevini su počele rušenjem oštećenih i trulih delova, i čišćenjem. Oštećeni delovi zidova u prizemlju su konsolidovani kamenom i malterom, identični originalu. Glavni zid na prvom spratu je bio poptuno uništen, i kao takav je konsolidovan. Istovremeno je i venac na prvom spratu zamenjen, bazirajući se na stare fotografije, i na ostatke sa zapadne strane. Tokom konsolidacije zidova, intervenisano je i na dekoru fasade. Tokom radova uočeni su i originalni prozori zatvoreni ciglom i kamenjem. Ovi prostori su ponovo otvoreni i pripremljeni za ugradnju novih prozora. Nakon ponovnog postavljanja fuga među kamenjem u prizemlju, na prvom spratu su malterisani zidovi krečnim malterom. Osim zidova, malterisani su i venci i dekori na fasadi.

Zejnullah beu house 3

Sledeća pozicija bila je i konsolidacija međuspratne drvene konstrukcije. Grede koje su bile u dobrom stanju su ponovo upotrebljene, dok su one neupotrebljive zamenjene novim gredama. Nakon postavljanja greda, iste su fiksirane i obložene materijalom protiv vlage. Nakon toga su postavljene daske na međuspratu i stubovi kako bi se počelo sa rekonstrukcijom krova.

Zejnullah beu house 2

Rekonstrukcija krovne konstrukcije vršila se na osnovu autohtonog stanja. Osim rekonstrukcije krova, postavljene su i daske, hidrolizacija i mediteranski crepovi “Tondach”. U ovoj fazi intervencije dva postojeća dimnjaka su obnovljena i očišćena.

Zejnullah beu house 4

Pošto su prozorski okviri bili truli, postavljeni su novi prozori na celoj zgradi, bazirajući se na njihov postojeći model.

Na kraju je napravljena i konsolidacija unutrašnjih drvenih stepenica, kao i rekonstrukcija spoljnih kamenih stepenica.

Ovaj projekat je finansiran preko fondova države Švedske i Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova.

Zejnullah beu house 5 Zejnullah beu house 6

Najnovije vesti