Hitna intervencija na kući porodice Rekatati u Prizrenu

Kuća porodice Rekatati se nalazi u starom jezgru grada Prizrena i izgrađena je u XIX veku. Simbol je lokalne orijentalne arhitekture, pod uticajem austrougarske arhitekture, što je posebno uočljivo na prednjem delu fasade. Osim dekoracija na eksterijeru, zgrada je dosta bogata etnografskim elementima i u enterijeru.

Karakteristika ove zgrade je da se nakon Drugog Svetskog rata ona deli na dva dela, i zbog nepoznatih okolnosti se menjaju i vlasnici. Danas ovu kuću koriste dve familije i funkcioniše kao dve odvojene kuće.

Iako naseljena, zbog starosti i neadekvatnog održavanja, stanje kuće porodice Rekatati je bila loša, i iz dana u dan se sve više degradiran i ugrožavan različitim faktorima.

Ova zgrada je odabrana za intervenciju, u sklopu Programa Hitnih Intervencija na 50 građevina kulturnog nasleđa na Kosovu. Štaviše, ova zgrada je dokumentovana kao spomenik arhitektonskog nasleđa i nalazi se na Listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom Ministarstva kulture, omladine i sporta Republike Kosovo.

Rekathati 03

Radovi na ovoj kući su počeli 23/09/2014. i završeni 14/10/2014. Tokom intervencije ojačana je krovna konstrukcija. Osim tretiranja oštećenih delova krovne konstrukcije, postavljena je oplata krova i hidroizolacija. Pošto je postojeći krovni pokrivač bio u očajnom stanju i cigle nisu bile iskoristive, one su uklonjene i zamenjene mediteranskim ciglama tipa “Tondach”, slične onim postojećim. Streha od dasaka je isto bila vrlo oštećena kao posledica atmosferskih uslova, tako da je i ovaj deo krova prošao proces popravka.

Rekathati 01

Rekathati 02

Nadalje, tretirani su i oluci. Svetlarnik i jedan od dimnjaka su presvučeni u pocinkovan lim.

Oštećeni delovi prednje fasade su tretirani sa krečom. Fasada je ofarbana u crvenu i belu boju, imajući u vidu postojeće boje. Prozori severne i zapadne fasade takođe su ofarbani u belo.

Rekathati 04 Rekathati 05

Ovaj projekat je deo Programa hitnih intervencija na 50 lokaliteta kulturne baštine na Kosovu. Program se sprovodi od strane CHwB Kosova i sufinansiran je od strane Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova i CHwB-a, preko fondova države Švedske. Za više informacija o ovom programu kliknite ovde.

Najnovije vesti