Više od hitne intervencije: Hadži Imerov Mejtep

Hadži Imerov mejtep (verska škola) u Đakovici je uvršten kao deo Programa za Hitno Reagovanje u Kulturi, finansiranog od strane Fonda za Kulturu i Razvoj Princa Klausa u saradnji sa Kulturnim Nasleđem bez Granica, kancelarije na Kosovu.

mejtep final 04

Interventni radovi su počeli 1 oktobra i završeni su početkom decembra 2014. Njima su obrađeni spoljni kao i unutrašnji delovi zgrade.

Crepovi postojećeg krovnog pokrivača su uklonjeni, a obrađivana je i drvna građa / grede su zamenjivane onda kada je to bilo potrebno, kao i daske, hidro izolacija i postavljene su nove noseće drvene grede, samo oko 20 % od postojećih tradicionalnih crepova su ponovo iskorišćeni, jer većina njih je bilo oštećeno, novopostavljeni crep je isti kao i originalni doneti su od sakupljača i postavljeni. Pored toga, cela drvena konstrukcija krova je bila trula pa je kao takva rekonstruisana na osnovu izvornog modela. Novi drvni elementi su obojeni u originalnim bojama.

mejtep final 05

Oštećeni delovi spoljnih zidova i pukotina su obrađeni sa ćerpičem. Delovi koji su u prethodnim sanacijama bili obrađivani cementom, isti je uklonjen i zamenjen ćerpičem. Svi zidovi su izvlačeni ćerpičem, a zatim krečnim malterom i na kraju okrečeni. Dimnjak je obnovljen od dna do najvišeg nivoa krova. Zidanje je rađeno sa novim ciglama od ćerpiča i malterom od ćerpiča prema izvornom modelu.

Tokom ispitivanja zgrade, uočeno je da zgrada ima problema sa rastućom vlagom. Tako da je postavljena drenaža sa odvodima radi uklanjanja vlage. Kanal drenaže je iskopan na 80 cm ispod zemlje, do nivoa temelja. Temelji su izolovani sa hladnom dvokomponentnom hidro izolacijom. Na drenažnoj plastičnoj cevi su probušene rupe po celoj površini i prekrivena je geo-tekstilom. Kanal je nasipan šljunkom u dva sloja i zatim popločan prirodnim kamenom.

Pored spoljašnjih delova, obrađivana je takođe i enterijer. Na prvom spratu, tapete su uklonjene, pukotine su ispunjene krečnim malterom i svi zidovi su ponovo malterisani krečnim malterom. Uklonjen je linoleum a pod je ponovo prekriven novim hrastovim daskama. Uklonjene su drvene ploče sa plafona i obrađene su drvene grede. Novi plafon je urađen sa gipsanim pločama postavljanih između drvenih greda. Svi drveni elementi su očišćeni i ponovo obojeni. Isto je primenjeno i na prozorske okvire. Pored toga, polomljena prozorska okna su zamenjena.

mejtep final 02

Na prizemlju je uklonjen linoleum i postavljen novi pod sa ‘Rigov’ ciglama. Trule daske sa plafona su skinute i otkrivene su originalne drvene grede. Grede su očišćene i premazane tečnostima protiv insekata. Oštećeni drveni stubovi su zamenjeni novim stubovima od kestenovog drveta. Pukotine su ispunjene krečnim malterom, a svi zidovi su malterisani krečnim malterom i na kraju okrečeni. U toaletu su ugrađene nove vodne, kanalizacione i elektro instalacije. Na zidovima i podu toaleta je postavljena hidro izolacija i potom su zalepljene nove keramičke pločice. Novi sanitarni delovi (lavabo, nužnik i drugi elementi) su takođe postavljeni. Stepenište i ograda su obnovljeni hrastovom građom. Konačno, zgrada je opremljena novim električnim sistemom, uključujući prekidače, utičnice, električno brojilo, utičnice za lampe i sigurnosni prekidači.

mejtep final 03

Hadži Imerov mejtep je korišćen od strane zajednice kao mesto gde su sticali religijska znanja, kao i znanja o drugim oblastima. Takođe je korišćen i kao mesto okupljanja ljudi, bez obzira na uzrast i pol. Danas, islamska zajednica može ponovo koristiti zgradu.

mejtep final 01

Najnovije vesti