Nacrt Nacionalne strategija za kulturno nasleđe 2015-2025

Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS) je objavio nacrt Nacionalne strategije za kulturno nasleđe 2015-2025 za javnu raspravu. Za više informacija i preuzimanje dokumenta preusmerite se na ovaj link.

strategy home

Velika Čaršija i Hadum džamija u Đakovici

Ovaj strateški dokument, razvijen po prvi put na Kosovu, ima za cilj jačanje sistema i mehanizama za zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa u skladu sa zakonskim okvirom, međunarodnim načelima i standardima, kao i na osnovu održivog ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. Uprkos brojnim izazovima u tom smislu, bilo nasleđenih ili aktuelnih, kontinuirano angažovanje MKOS i relevantnih institucija u oblasti kulturnog nasleđa je ovo pitanje učinilo prioritetom vlade.

Institucije koje su uključene u izradi Nacionalne strategije za kulturno nasleđe su: Ministarstvo kulture, omladine i sporta kao i podređene institucije kulturnog nasleđa; Kancelarija za Strateško planiranje/ Kancelarija Premijera; Ministarstvo evropskih integracija; Ministarstvo finansija; Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja; Univerzitet u Prištini “Hasan Priština”; Savet Kosova za kulturno nasleđe; Lokalne NVO “Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB)” iz Prištine i “EC Ma Mdryshe“ iz Prizrena.

Najnovije vesti