Dobijena dozvola za restauraciju vinice Crkve Sv. Stefana u Velikoj Hoči

 

 

03

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je projekat „Restauracija i revitalizacija vinice Crkve Sv.Stefana u Velikoj Hoči“ dobio dozvolu Saveta za implementaciju i monitoring (SIM), preko sekretarijata koji deluje u okviru Ministarstva sredine i prostornog planirana (MSPP).

 

03_Before_Hoca

Projekat je prošao kroz početnu fazu čišćenja, kako bi se omogućila merenja na terenu i konsultacije o izradi relevatnih politika dokumentovanja, uključujući i konsultacije sa predstavnicima korisnika projekta: lokalnom zajednicom Velike Hoče i Srpskom Pravoslavnom Crkvom.

03_After_Hoca

Nakon završenih merenja na terenu, projektni tim je počeo sa analizama oštećenja zgrade i predlozima za intervenciju, uključujući radove čišćenja i pripreme, rušenje, zidanje, malterisanje, radove na krovu, radove na otvorima (vrata i prozori), podovima i odvodnjavanju.

 

 

02

U narednim nedeljama projektni tim će nastojati da identifikuje zainteresovane kompanije za sprovođenje restauratorskih radova, u skladu sa odobrenom dozvolom SIM-a.

aasd

Za više informacija oko projekta Restauracija i revitalizacija vinice Crkve Sv, Stefana u Velikoj Hoči, kliknite ovde.

 

 

 

 

Najnovije vesti