2.OBAVEŠTENJE O UGOVORU Izgradnja mosta u tvrđavu Podgrađe

Pogragja

Dana 16 Septembra 2014, Opština Gnjilane je objavio obaveštenje o ugovoru za izgradnju mosta kod tvrđave Podgrađe u Gnjilanu. Rok za prijavu je 26. Septembar 2014. Za više informacija proverite obaveštenje.

Ovaj projekat je ko-finansiran od strane CHwB kancelarije na Kosovu kroz finansiranje od strane švedske države i opštine Gnjilane i predstavlja jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Gnjilana. Ovaj prioritet je identifikovan u sklopu programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015, kojeg su izradili CHwB, opština Gnjilane i ostale centralne institucije. Za više informacija o programu klinkite ovde.

Najnovije vesti