Konsolidovana kula Mustafe Dukaj u očekivanju posetioca

Kroz podršku Udruženja kulturne baštine Švajcarske, Schweizer Heimatschutzkancelarija CHwB na Kosovu je završila spasilačku intervenciju na kuli Mustafe Dukaj, u selu Drenovac, opštine Dečani. Završene intervencije uključuju konsolidaciju krovne i međuspratne strukture, omogućavanje pristupa građevini i revitalizaciju gostinske sobe.

dukaj kulla 2 dukaj kulla 1  dukaj kulla 3 dukaj kulla 4

Kula Mustafe Dukaj je trospratna kamena kula, tipična za Metohiju. Uprkos njenoj vrednosti, kula nema pravno zaštićeni status. Njena građevinska konstrukcija je bila ugrožena, i kao takva smatrala se rizičnom.

20150704_16021020150512_122419

Inicijativom kancelarije CHwB na Kosovu, i finansijskom podrškom švajcarskog udruženja, ova kula ja sada konsolidovana. Poslednji sprat, odnosno gostionska soba je vraćena u svoju prvobitnu funkciju, kao mesto dočekivanja posetioca. Ako želite da posetite kulu, pokucajte na vrata vlasnika, Mustafe Dukaja.

Najnovije vesti