Završna konferencija programa Lokalnih planova kulturne baštine (2012-15)

Dana 22. aprila 2016. godine održana je završna konferencija programa Lokalnih planova kulturne baštine 2012-15. Završna konferencija je imala za cilj da predstavi metodologiju, razmatranja, izazove i zajednička dostignuća svih partnera ovog velikog poduhvata za kulturnu baštinu na Kosovu.

Kulturno nasleđe bez granica (CHwB), kancelarija na Kosovu tokom perioda 2012-2015 sprovela je program Lokalnih planova kulturne baštine u sedam opština na Kosovu: Dragaš, Đakovica, Gnjilane, Parteš, Orahovac i Vučitrn. Ovaj program je razvijen zahvaljujući finansijskoj podršci Švedske države, u partneritetu sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS), Ministarstvom životne sredine, i prostornog planiranja (MSPP) i ostalim strateškim partnerima.

UVODNI GOVORI: Sali Shoshi, izvršni direktor CHwB-a na Kosovu; Vjollca Aliu, direktor Odeljenja za kulturnu baštinu, MKOS; Annika Magnusson, generalni sekretar CHwB-a; Mirnije Stublla, službenik programa, Ambasada Švedske u Prištini

13087164_1136007143097783_1103815990501876219_o13055226_1136007149764449_3082930537645509276_o  13041241_1136007206431110_1277620405624005258_o-copy13047879_1136007266431104_3056931357696751480_o PREZENTACIJA “Program lokalnih planova kulturne baštine 2012-15”: Sali Shoshi, izvršni direktor CHwB-a na Kosovu; Enes Toska, Program menadžer u CHwB Kosovo

2b2a Pod vođstvom Lokalnih foruma, osnovanim u opštinama, i u saradnji između svih partnera programa, izrađeni su Lokalni planovi kulturne baštine ovih opština. Ovi planovi su identifikovali resurse kulturne i prirodne baštine koji će služiti kao osnova za ekonomski i društveni razvoj zajednice. Osim toga, uz izradu planova ovaj program je sproveo preko 80 prioritetnih projekata identifikovanih u ovim planovima. Generalna prezentacija ovih projekata kategorisanih u 4 tematske oblasti je izrađena od strane raznih predstavnika partnera programa.

TEMATSKA PREZENTACIJA PROGRAMA “Od planiranja ka akciji”
1. Konzervacija i restauracija kulturne i prirodne baštine – Nol Binakaj, zamenik direktora kancelarije i program menadžer u CHwB Kosovo

13071886_1136008856430945_8169369277803941664_o

2. Promocija nasleđa i kulturni turizam – Shukrane Begu, direktorica Muzeja Vučitrn

13002331_1136008986430932_7182052314010424649_o

3. Obrazovanje i podizanje svesti o kulturnu i prirodnu – Stefan Stojanović  NVO Omladinska Parteška Aktivnost

13072792_1136009083097589_958599576697328796_o

4. Istraživanje i strategija planiranja za kulturnu i prirodnu baštinu – Luan Nushi, direktor Instituta za prostorno planiranje / Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

13063228_1136009099764254_5930142692751700710_o

Konferencija je završena sa dva predavanja međunarodnih stručnjaka i Foruma “Uloga kulturne baštine u lokalnom razvoju”.

PREDAVANJE “Značaj ekonomskog razvoja kroz nasleđe” Christer Gustafsson, Universitet Uppsala i član Odbora CHwB-a

13048225_1136009316430899_680652762350813975_o

PREDAVANJE “Važnost obrazovanja i podizanja svesti o kulturnoj baštini” Lejla Hadžić, Regionalni koordinator i izvršni direktor CHwB-a u Albaniji

13064505_1136009453097552_3629298994781939605_o

FORUM DISCUSSION “The role of heritage in local development” – Moderator: Sali Shoshi (CHwB Kosovo), Panelists: Mimoza Kusari Lila (Mayor of Municipality of Gjakova), Artnet Haskuka (UN-Habitat Kosovo), Egzona Azemi (tour guide – Vushtrri), Nora Arapi-Krasniqi (Ministry of Culture, Youth and Sports), Luan Nushi (Ministry of Environment and Spatial Planning), Bujar Haziri (Municipality of Gjilan) and Xhejrane Lokaj (NGO “Women’s Initiative” from Dragash Municipality).

FORUM DISKUSIJA “Uloga kulturne baštine u lokalnom razvoju” – Voditelj: Sali Shoshi (CHwB) Panelisti: Mimoza Kusari-Lila (gradonačelnik opštine Đakovice), Artnet Haskuka (UN-HABITAT Kosovo), Egzona Azemi (vodič – Vučitrn), Nora Arapi-Krasniqi (Ministarstvo kulture, omladine i sporta), Luan Nushi (Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje), Bujar Haziri (opština Gnjilane) i Xhejrane Lokaj (NVO “Ženska inicijativa” iz opštine Dragaš).

13072770_1136009993097498_6850176388083172037_oimg_0368

Najnovije vesti