CHwB Kosovo učlanjuje se u četiri mreže lokalnih NVO-a

Kosovska fondacija kulturno nasleđe bez granice (CHwB Kosovo) učlanjuje se u četiri mreže lokalnih NVO-a: Mreža nezavisnih institucija umetnosti i kulture (RRIPAK), Platforma CiviKos, Mreža nezavisnih organizacija kulture na Kosovu – Kulturni forum i Mreža organizacija kulture u Prizrenu.

home-4-rrjetet-feature

11059499_802066579878995_7278835352074496502_o

Jedna od konferencija za štampu Mreže RRIPAK.

Mreža nezavisnih institucija umetnosti i kulture (RRIPAK) je organizacija nezavisnih istitucija umetnosti i kulture, osnovana kako bi stvorila odgovarajuće formalno okruženje kao i zakonsku i funkcionalnu bazu za rad nezavisnih institucija umetnosti i kulture, slobodan razvoj društvene aktivnosti, demokratizaciju i reformaciju politike umetnosti i kulture lokalnih i centralnih institucija na Kosovu. Mreža sa sedištem i sekretarijatom nalazi se u  Stanici – Centar za savremenu umetnost Priština i obuhvata više od 25 učesnika.

14639625_1093071564143659_7111641777981590902_n

Tokom sastanka Odbora platforme CiviKosa, 28.oktobar 2016 – Priština

Platforma CiviKos  je dobrovoljan savez organizacija civilnog društa, posvećen razvoju povoljnijeg ambijenta za saradnju između civilnog društva i državnih organa. Inicijativa za izgradnju ove zajedničke vizije za institucionalnu izgradnju civilnog  društva i vlade ozvaničen je u septembru 2017. godine sa osnivanjem platforme CiviKos – otvorenog foruma za sve organizacije civilnog društva na Kosovu, usresređenih da deluju na transparentan način i da isto traže od Vlade i ostalih sektora. Ova platforma okuplja danas više od 180 organizacija različitih profila.

25_10_2016_5676248_foto

Tokom sastanka Skupštine članova Kulturnog foruma, 25.oktobar 2016 – Priština

Kulturni Forum je registrovana mreža nezavisnih organizacija kulture. Odlučeno je da kao privremeni sekretarijat Kulturnog foruma bude Teatar ODA do izgradnje kapaciteta za formiranje profesionalnog sekretarijata mreže. Kulturni forum Kosova je mreža nezavisnih organizacija Kosova osnovanih  sa ciljem jačanja nezavisnih organizacija kulture, afirmaciji organizacija članica u donošenju odluka, povećanje podrške nezavisnoj kulturnoj sceni,  zaštiti i poboljšanju položaja organizacija članica u odnosu na relevantne institucije Kosova i van nje. Ona ima ukupno 55 članica.

13730820_930998253673612_8630339134323328827_o

Tokom sastanka MOK Prizren, 28. juli  2016 – Prizren.

Mreža organizacija kulture Prizrena (MOK Prizren) je neformalna mreža organizacija kulture u opštini Prizren. Misija ove Mreže je da se postigne razvijenija lokalna ekonomija Prizrena kroz bogaćenje i strukturiranje turističke ponude na osnovu  povećanja hvalitete i obima kulturnih aktivnosti. Osnovni ciljevi rada  Mreže u Prizrenu obuhvataju: obogaćivanje kulturnog života, poboljšanje kulturnog života već postojećih aktivnosti, strukturiranje kulturističke ponude, poboljšanje kulturne politike na opštinskom nivou, decentralizovano upravljanje kulturom, raznoliko finansiranje kulturnih aktivnosti i podsticaj na aktivnost i odgovornost građanstava. MOK Prizren broji više od 15 članica sa sekretarijatom Fondacijom Lumbardhi.

Najnovije vesti