CHwB organizuje trening o menadžmentu rizika za profesionalce kulturne baštine i praktikante za menadžment rizika od nepogoda

bcaregjirokasterTri kancelarije Fondacije kulturnog nasleđa bez granica u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu, organizovale su “Međunarodni trening o menadžmentu rizika kulturne baštine u slučaju katastrofe”.   Na treningu je učestvovalo 28 profesionalaca iz muzeologije i kulturne baštine kao i praktikanti menadžmenta rizika u hitnim situacijama na Balkanu, Istočne Evrope i Bliskog Istoka. Deo ovog treninga o čuvanju i spašavanju muzeoloških kolekcija, lokacija kulturnog i duhovnog nasleđa u katastrofalnim situacijama bilo je 28 učesnika sa Balkana, Istočne Evrope i Bliskog Istoka.

15203232_1256612447715594_5088131506512595709_nTronedeljni trening započeo je u Sarajevu, u Nacionalnom muzeu Bosne i Hercegovine, fokusiran na različite simulacije čuvanja muzejskih artefakata u slučaju poplava, vatre ili ljudske nemarnosti. Za Aidu Salketić menadžericu programa u CHwB Bosna i Hercegovina trening  u Sarajevu bio je uspešan. “Kao prvo, upoznali smo učesnike o ciklu treninga i i praktici upravljanje rizika u slučaju katastrofe. Fokusirali smo se na kolekcije i muzejske praktike preko predavanja i simulacije prve pomoći i evakuacije muzejskih objekata nakon katastrofe. ” Salketić, istoričarka umetnosti, ističe snažan učinak grupe prilikom celog procesa treninga.

15128994_1301184706580025_905813920294673028_oU drugoj nedelji u Prištini, učesnici su primenili ciklus upravljanja rizicima u situacijama katastrofe u urbanom kontekstu pri čemu se dobija odgovor na pitanje kako se prihvata i funkcioniše upravljanje rizika u integrisanom planiranju gradova sa istoriskim vrednošću. Nol Binakaj, zamenik šefa CHwB Kosovo, rekao je da da je trening ispunio njihova očekivanja. “U toku jedne nedelje potrudili smo se da identifikujemo vrednosti centra Prištine. U okviru vrednovanih objekata uzeti su i novi spomenici kao što su New Born ili Omladinski centar. Hteli smo da pokažemo da vrednost nemaju samo stari nego i novi objekti, izjavio je on. Za g. Binakaj, arhitektu, “ raznovrsna grupa učesnika, što se tiče mesta i formiranja, dala je svima mogućnost da daju i uzmu mnogo od ove obuke. Čak šta više, trening je podpomogao kulturnu povezanost ovih učesnika. Ova vrsta zdravog odnosa koja se stvara u ovakvim organizacijama pomaže i rešavanje regionalnih problema i ne samo njih”, završio je g. Binakaj.

bcareTreća i završna nedelja održala se u gradu muzej Đirokastra. Elena Mamani, zamenica direktorice CHwB Albanija navela je da je program isprepleo predavanja internacionalnih lektora i praktične vežbe, koja odražava situacije katastofe kako bi se testiralo znanje učesnika, ali i da bi smo naučili od njih. “Cilj treninga bio je da profesionalci kulturne baštine ali učesnici različitih profila nauče praktične  veštine za zaštitu i sprečavanje oštećenja duhovnog nasleđa”. “Učesnici su proučili različite metode i strategije za čuvanje duhovnog nasleđa. Neke od najvažnijih tema o kojima se diskutovalo bile su: procena rizika za kulturno i duhovno nasleđe, važnost dokumentacije ove baštine, itd”, rekla je Mamani.

img_1464-copyJedan od važnijih delova treninga, koji je privukao veliku pažnju lokalne zajednice, bio  je panel diskusije  o metodama kako kultura i nasleđe podržavaju humanitaran odgovor i obrnuto. Pozvani da učestvuju na ovom panelu bilu su: Birgitta Jansson, direktorica fonda za razvoj Švedske (SIDA); Xhuvanaq Gjylameti, direktorica operacionalnog urgentnog civilnog centra u Ministarstvu Odbrane; Sonila Kora iz odeljenja duhovnog nasleđa u Ministarstvu Kulture i Catherine Antomarchi nga ICROM-i, Rim. Pozvani su diskutovali  između ostalog o omogućavanju više mugućnosti za obuku kako bi se stvorilo više mreža volontera i integrisali lokalni stavovi o vrednosti humanitarnog odgovora.

 

img_1205_macedoniaKako bi se pomogala povezanost među učesnicima, u Đirokastri je organizovano takođe i kulturno veče. Učesnici su se podelili u dve grupe i “ takmičili ” kao bi što više istakli svoju divnu kulturu koja je iskazana kroz pesmu, igru i poeziju.  Ovaj događaj, održan uz pesmu i igru, pokazuje istinski jedinistven duh kulture i kulturne raznolikosti.

 

 

bcarecertificateOvaj trening organizovan je u sklopu regionalnog projekta “Prva pomoć za kulturu na Balkanu”(B+CARE), platforma koja je osnovana marta 2016 god. kako bi inspirisala, obučila i kordinisala volontere za pripremanje prve pomoći prilikom  vanrednih situacija kulture. Trening B+CARE finansiran je od strane Prince Clause Fund i Vlade Švedske.

Text: CHwB Albanija

Najnovije vesti