CHwB je dala doprinos simpozijumu Community Design Prishtina

“Community Design Prishtina”, simpozijum, izložba, i prateće “charette” vežbe, sprovela istraživanje modela planiranja u zajednici Prištinskog graditeljskog okruženja, održanog od 6 do 9 maja u Prištini.

auk photo

Grad Priština sa izložbe konkursa fotografije “Moj grad, moja baština”. Autor : Argjira Krasniqi

Događaj je organizovan od strane Američkog Univerziteta na Kosovu (AUK), u partnerstvu sa Rochester Institute of Technology (RIT), podržano od strane kancelarije CHwB na Kosovu i uz doprinos rukovodioca naše kancelarije Sali Shoshi javnoj raspravi kojom je pokrivena tema “Kulturno nasleđe: istorijski centar Prištine”javna rasprava čiji je fokus bio na savremenim pristupima određivanja zona, zaštiti, i promociji istorijskog jezgra grada. Pored njega, član naše ekipe Dukagjin Bakija je predstavio naše prakse u okviru teme “Prakse angažovanja zajednice na kulturnom nasleđusa” fokusom na veliku ulogu konsultacija zajednice pri našem radu na nasleđu.

Simpozijum je okupio predstavljače i moderatore, koji su održali prezentacije i razvijali rasprave, iz oblasti Urbanizma i Prostornog Planiranja, Arhitekture, Umetnosti, Zakonodavstva, i Politike. Cilj simpozijuma je bio razmena ideja i obrazlaganje uspešnih modela naučnog istraživanja iz domena planiranja, a na osnovu planiranja u zajednici i urbanom planiranju Severne Amerike i Evrope, kao i rasprava u vezi pitanja urbanističkih planova i njihovo razvijanje u Prištini i ostalim opštinama na Kosovu, i njihovu povezanost sa izgrađenom sredinom, energetskom efikasnošću, i održivim planiranjem.

Za više informacija u vezi obrađivanih tema, pogledajte priključeni program (na engleskom jeziku):

eng 01   eng 02

Najnovije vesti