CHwB daje doprinos Školi za planiranje i urbani razvoj

Od 23. do 25. oktobra 2015 u Skadru (Albanija) održan je drugi modul Škole za planiranje i urbani razvoj na temu “Kulturna baština i urbano planiranje”. Tokom ovog modula održane su sesije sa Elizom Hodžom i Luanom Nušijem u vezi uključivanja kulturnog nasleđa u prostorno planiranje Kosova. Sali Šoši (direktor) i Enes Toska (menadžer programa), iz kancelarije CHwB-a, podelili su svoja iskustva o tretiranju kulturnog nasleđa tokom 14 godina delovanja na Kosovu. Posebna pažnja je posvećena Programu Lokalnih planova kulturne baštine u 7 opština na Kosovu.

26_10_2015_6830958_IMG_9828

Školu planiranja i urbanog razvoja suorganizuju EC Ma Ndryshe i Kosovska fondacije za otvoreno društvo. Glavni cilj predavanja u tri modula u okviru ove škole je da se podigne nivo znanja među učesnicima o pitanjima i evropskim praksama vezanim za planiranje i urbani razvoj, kako bi oni, zatim, koristili stečeno znanje u svom radnom okruženju i prenosili ga dalje. Za više, pronađite u prilogu informativni materijal (na Albanskom jeziku) ove škole.

IMG_9874

Tokom četvorogodišnjeg programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine, kancelarija CHwB na Kosovu je usvojila novi pristup za zaštitu i promociju kulturnog i prirodnog nasleđa. Ovim planovima je identifikovana imovina kulturnog i prirodnog nasleđa kako bi se iskoristila kao osnova za ekonomski i socijalni razvoj u partnerskim opštinama, Dragašu, Đakovici, Gnjilanu, Kačaniku, Partešu, Orahovcu i Vučitrnu. Proces razvijanja ovih planova je uključivao široki krug lokalnih interesnih strana na raznim sastancima, učesničkim radionicama, studijske posete i javne konsultacije. Pored izrade planova, ovaj program je ostvario novi standard gde je veliki broj prioriteta identifikovan u planovima i njihovo sprovođenje na terenu.

Najnovije vesti