KONKURS ZA STIPENDIJE

444Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u saradnji sa Opštinom Orahovac i ostalim institucijama centralnog nivoa, je izradio Lokalni Plan Kulturne Baštine Orahovca. Ovaj plan je izrađen u sklopu programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 u sedam opština na Kosovu. Jedan od priroriteta ovog plana u Opštini Orahovac je projekat “Podsticanje sa stipendijama za studente Opštine Orahovac u oblasti kulturnog nasleđa”, za koje se objavljuje:

KONKURS ZA STIPENDIJE

Za dodiplomske stipendije za akademsku godinu 2014-2015 za studente Opštine Orahovac osnovnih (bachelor) studija, i to smerova koja imaju predmete kulturnog nasleđa, kao što su: antropologija, arheologija, arhitektura, etnologija, istorija, itd.

Za dobijanje stipendija, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove :

1. Da budu redovni studenti javnih univerziteta na Kosovu;
2. Da budu studenti druge godine, i više;
3. Da nisu ponavljali godinu studija;
4. Da imaju prosečnu ocenu studija najmanje 8.50.

Studenti koji ispunjavaju navedene uslove, treba da dostave sledeća dokumenta:

1. Motivaciono pismo o interesovanju studenta za oblast kulturnog nasleđa (maks. 1 stranica A4)

2. Sertifikat upisa akademske godine 2014-2015, uz naznaku:

a) da je student druge godine i više
b) prosečne ocene studija
c) da nema ponovljenu godinu tokom studija

3. Sertifikat ocena (original)

4. Kopija indeksa sa svim položenim ispitima

5. Sertifikat o stalnom boravištu u Opštini Orahovac

6. Kopija lične karte

Visina stipendije se određuje u zavisnosti od budžeta projekta i broja odabranih studenata koji ispunjavaju uslove za dobivanje stipendije. Studenti koju su u stalnom radnom odnosu ne mogu biti korisnici stipendije. Stipendije se daju za vremenski period: 01.09.2014 do 30.06.2015 (10 meseci). Svi kompletirani dokumenti u zatvorenoj koverti se trebaju predati u kancelariji CHwB na Kosovu, sa naznakom STIPENDIJA ORAHOVAC, na adresi Gradić Pejton – Ul. Radovan Zogović, br. 8, 10000 Priština, Reapublika Kosovo. Rok za prijavu je 15.10.2014. Odluka selekcione komisije biće objavljena na sajtu www.chwb.org/kosovo.

Najnovije vesti