POZIV ZA APLIKACIJU – HERITAGE LAB 2019 “PONOVNO OTKRIVANJE KULTURNE BAŠTINE LETNICE”

Pozivamo sve zainteresovane studente iz oblasti arhitekture, urbanog planiranja, kulturnog nasleđa i drugih srodnih oblasti da se prijave za radionicu “Heritage Lab”

 Screen Shot 2019-06-10 at 2.44.33 PM

HERITAGE LAB je obrazovni projekat organizovan od strane CHwB Kosovo sa ciljem stvaranja novih mogućnosti za studente različitih oblasti da nauče o metodama dokumentovanja, očuvanja, oživljavanja i interpretacije kulturnog nasleđa kroz praktične radove i komplementarna predavanja. HERITAGE LAB je aktivnost razvijena „in situ“, tako da se problemi lokaliteta baštine direktno ispituju, a istovremenu se daju rešenja za njeno tretiranje, tumačenje i upravljanje.

Tokom 12 dana studenti će moći da nadograde svoje znanje o kulturnom nasleđu tako što će izraditi studiju o očuvanju i razvoju sela Letnica i obnoviti mlin Froka Dokića. Pored toga, ima će priliku da se upoznaju sa kulturnom baštinom kroz konzervaciju i očuvanje kroz predavanja međunarodnih i domaćih poznatih profesora i stručnjaka, kao i praktični rad koji će koordinirati iskusni majstori.

Tokom radionice, 10 studenata će biti izabrano da završe tromesečnu praksu u Ministarstvu kulture ili njegovim podređenim institucijama.

“Heritage Lab” će se održati od 24 Juna do 5 Jula 2019 godine u Letnici , opština Vitina.

 Ova radionica je finansirana od strane OSCE-a i implementira se od strane CHwB Kosova.

KRATAK OPIS LOKACIJE

44693893_2102981989733622_530172781652869120_o

Letnica je jedinstveno selo sa 700-godišnjom istorijom postojanja. Nekada je bila naseljena većinom hrvatskih porodica. Zajedno sa selima Vernakolla i Shashare, do 1999. godine bilo je do 880 hrvatskih kuća.

Za vreme bivšeg jugoslovenskog sistema, selo Letnica je bilo dominantno u smislu turizma i jedno od najposećenijih mjesta za tadašnje trgovce u opštini Vitina.

Letnica je posebno poznata po crkvi “Blažena Dama” koja datira iz 1866. godine. Ova crkva, zajedno sa selom, ima svoju priču o Majci Terezi, za koju se kaže da je poziv dobila da služi Bogu kada joj je bilo 17 godina prilikom svoje posete mestu sa porodicom 1928.

Potrebni volonteri

Da li ste bivši učesnik? I dalje možete da prisustvujete drugim radionicama Heritage Lab-a

Sobzirom na raznovrsnost tema koje nudimo, želimo dati bivšim učesnicima priliku da prisustvuju radionici sa novom temom. (Na primer, ako ste prisustvovali radionici o konzervaciji, možete podneti zahtev za radionicu o interpretaciji kulturne baštine.)

Beleška za učesnike prethodnih radionica: Kako biste voleli da ponovo doživite radionicu iz perspektive organizatora?

Koje su dužnosti volontera Radionice?

Volonteri će dobiti instrukcije vezane za njihove odgovornosti tokom radionice. Od njih se može zatražiti pomoć u sljedećim oblastima:

Organizacioni zadaci (odgovornost nad prijavama, prostorijama za predavanje, alatima)

Odgovornost nad radilištima (pomoć zanatlijama, dokumentovanje aktivnosti na terenu, primena mera sigurnosti, osiguravanje da svi rade za konačan rezultat)

Komunikacija (koja predstavlja most između organizatora i učesnika, prevodi, omogućiti vođenje diskusija, komuniciranje sa lokalnom zajednicom i medijima)

Kako se prijaviti?

Ako ste prvi put učesnik, preuzmite ovaj OBRAZAC ZA PRIJAVU

Ako se prijavljujete kao volonter, preuzmite ovaj OBRAZAC ZA PRIJAVU

Aplikanti trebaju imati odlično znanje za komunikaciju na Engleskom jeziku, s obzirom da je to službeni  jezik radionice.

Molimo, popunite pripadajući obrazac i pošaljite ga najkasnije do 17. JUNA 2019. godine, putem e-maila: kosovo@chwb. org. Prilikom podnošenja prijave putem e-maila, molimo Vas da polje Subject napišete „Prijava za Heritage Lab 2019 Ime kampa“ (Ime Prezime) ”.

Za sve dodatne informacije o radionici, molimo Vas da nas kontaktirate na tel. +383 49 54 54 55, +381 (0) 38 754 866, email: kosovo@chwb. org

Troškovi

CHwB Kosovo će pokriti sve troškove u zemlji za učesnike i volontere, uključujući smeštaj, obroke, ekskurzije, materijale za radionice i putovanja unutar zemlje.

Najnovije vesti