Deklaracija civilnog društva nakon neuspeha članstva Kosova u UNESCO

2000px-Flag_of_UNESCO.svg

ZAHTEVAMO RAZMATRANJE POZICIJE U DIJALOGU I POLITIČKU ODGOVORNOST 

10. novembar 2015, Priština

Neuspeh članstva u UNESCO predstavlja jedan od najjačih udaraca u državnost i međunarodne integracije Kosova. Mi, organizacije civilnog društva i pojedinci potpisnici ove deklaracije, verujemo da ovaj momenat ne može proći bez političke odgovornosti i razmatranja pozicije Kosova u dijalogu. Smatramo da je ovo jedan od najvećih diplomatskih neuspeha države Kosovo od proglašenja nezavisnosti, i kao takvo treba da posluži kao trenutak refleksije za neophodne političke i institucionalne promene. Zbog toga, tražimo: 1. Uspostavljanje neophodnih uslova na Srbiju da nastavi dijalog. 2. Od Evropske Unije da obezbedi uslove za ravnopravni dijalog, 3. Institucionalnu odgovornost za ovaj neuspeh, i 4.  Ispunjavanje međunarodnih obaveza prema kulturnom nasleđu, uprkos ne-članstvu u UNESCO.

1.

Aplikacija za članstvo u UNESCO, dokazalo je Srbija nije zainteresovana za dobrosusedske odnose. Naprotiv, država Srbija je vodila žestoku kampanju, često u rasističkom tonu, protiv članstva Kosova u UNESCO. Ponašanje Srbije je potpuno u suprotnosti sa principima postignutih sporazuma briselskog dijaloga i predstavlja unilateralno kršenje ovih sporazuma. Dok Kosovo sprovodi svoje obaveze koje proističu iz procesa dijaloga, Srbija krši sve dogovorene obaveze aktivno ometajući procese međunarodnog članstva Kosova.  Stoga, tražimo od vlade Kosova da postavi uslove koje Srbija treba da ispuni kako bi se nastavio dijalog. U postojećim okolnostima, bilo kakav nastavak dijaloga sa Srbijom za nas nije prihvatljiv.

2.

Pozivamo institucije EU i države članica EU, kao posrednike političkog dijaloga između Kosova i Srbije, koji su bili glavni lobisti za kandidaturu Kosova u UNESCO, da razmisle o odbijanju glasovanja i opstruirajućem angažovanju Srbije. Mi, kao kosovsko civilno društvo, smo uvek bili za i u ime mira i dijaloga između dve države. Međutim, akcije Srbije za blokiranje kandidature za članstvo Kosova u UNESCO su u suprotnosti sa svim vrednostima i principima tog dijaloga. Iz tog razloga, zahtevamo od EU institucija i država članica EU, kao posrednike procesa, da osigura uslove za ravnopravni dijalog i sprovođenje sporazuma. U suprotnom, insistiranje Kosova da sedi na pregovaračkom stolu pod bilo kakvim okolnostima, iako je Srbija u potpunosti ne kooperativna, je nepravedan čin i kao takav će biti neprihvatljiv za kosovsko civilno društvo.

3.

Uvereni da je dobivanje zasluga ide ruku pod ruku sa davanjem odgovornosti u slučaju neuspeha, tražimo političku odgovornost institucija nosilaca procesa aplikacije za ovaj neuspeh. Istovremeno, zahtevamo da vlada analizira tok procesa kandidature za članstvo, i da u što skorije vreme objavi detaljan izveštaj o diplomatskim akcijama i lobiranju, uključujući i osobe koje su bile uključene, troškove, naučene lekcije iz neuspeha i preporuke za institucionalnu odgovornost diplomatskih predstavnika prema drugim državnim zvaničnicima i ostalim uključenim službenicima.

4.

Kulturno nasleđe je među vodećim segmentima koje se suočava sa značajnim izazovima na Kosovu. Lista kosovskih argumenata za kandidaturu članstva u UNESCO u okviru kulturnog nasleđa treba da bude dodatno obogaćena. Za sledeću mogućnost kandidature u 2017. godini, zahtevamo od državnih institucija da proglase kulturno nasleđe politiku od nacionalnog interesa. Čak i bez članstva u UNESCO, ne postoji ništa što zaustavlja Kosovo da poboljša svoj sistem za zaštitu i promociju kulturnog nasleđa. Ne treba propustiti niti jedan dan za preduzimanje važnih aktivnosti koje će povećati potencijal Kosova za članstvo kroz dve godine, kao što su: unilateralno usvajanje UNESCO konvencija, proglašenje imovina kulturnog nasleđa pod trajnom zaštitom, izradu planova upravljanja imovinom kulturnog nasleđa, unutrašnji dijalog Kosova o pravoslavnim spomenicima nasleđa, tretiranje ilegalne gradnje u zaštićenim područjima kulturnog nasleđa i usvajanje novog zakona i nacionalne strategije za kulturno nasleđe.

 

Potpisnici,

Alma

Alter Habitus

Anibar

Arhitektonska fondacija Kosova

Arnika

Artpolis

Centar za obrazovanje Kosova

Centar za obuku zastupanja i resurse

Centar za političku hrabrost

Centar za politike i zastupanje

CIPOF – Childproof

Demokratski institute Kosova

Divine Women

Dokufest

EC Ma Ndryshe

ETEA

FOL pokret

Fondacija kosovskog civilnog društva

Friedrich Ebert Stiftung

GAP Institute

Geo-environment

Green Art CenterPrishtina

Grupa mladih Priština

Grupa pravnih i političkih studija

Inicijativa kosovske stabilnosti

Inicijativa za kosovske zajednice

Inicijativa za napredak

Institut za balkansku politiku

Institut za razvojnu politiku

Konsumatori

Kosovo 2.0

Kosovska fondacija za stanovništvo

Kosovski centar za međunarodnu saradnju

Kosovski centar za sigurnosne studije

Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture

Kulturno Nasleđe bez Granica Kosovo

Lady

Mali ljudi Kosova

Mreža pokreta mira

MultimediaCenter

Mundësia

P.E.A.

Peer Educators Network

PHH-West

Prištinski insitut za političke studije

Program za građanska prava Kosovo

Syri i Vizionit

Udruženje mladih za ljudska prava

Udruženje žena za ljudska prava Mitrovica

Zana

Žene za žene internacional

Ženska mreža Kosova

Ženski centar “Repose”

7 Arte

 

Adriatik Kelmendi, novinar

Alban Haliti, aktivista

Arbana Xharra, novinar

Bujar Kadriu, aktivista

Imer Mushkolaj, kolumnista

Kreshnik Basha, aktivista

Lumir Abdixhiku, aktivista

Valdete Idrizi, aktivista

Veton Sylhani, aktivista

Najnovije vesti