Projekti

04-1024x681
Arheološki lokalitet “Vučitrnska Tvrđava” se nalazi u samom centru grada i sastoji se od građevinskih objekata sa slojevima različitih istorijskih perioda. Iako je nekoliko puta ponovno izgrađena tvrđava je uspela da preživi do danas...
PCDK home
Od 2010-e godine, kancelarija CHwB na Kosovu je izabrana za partner NVO u okviru Zajedničkog Projekta Evropske Unije i Saveta Evrope “Podrška promociji kulturne raznolikosti (PKRK)”. Aktivnosti CHwB-a u okviru programa uključili su: administrativnu...
VushHammNews0333
Spomenik arhitektonskog nasleđa “Hamam u Vučitrnu” , nalazi se u centru grada i sastoji se od slojevitih građevinskih struktura nastalih tokom različitih istorijskih perioda. Ovaj hamam, verovatno iz istog vremena kao i džamija Gazi...
7.7 - Copy
Prizren, često nazivan Kulturnom prestonicom Kosova, jedan je od najbogatijih gradova sa kulturnim nasleđem na Balkanu. Bogat mozaik sa starim građevinama, džamijama, crkvama, bogomoljama, radicionalnim kućama, arheološkim lokalitetima i duhovnim spomenicima daje smisao društvenim...
kisha 34
Crkva se nalazi u najslikovitijem delu naselja Potkalaje u Prizrenu. Crkva pripada pravoslavnoj baštini a izgrađena je početkom XIV veka (Kapela) i XX veka (zidovi crkve).      U 2010. godini CHwB je potpisao sporazum...
Untitled
U 2008-oj Kulturno Nasleđe bez Granica je potpisala ugovor sa UNESCO-om o res tauraciji i konzervaciji zidnih slika i drvene  dekoracije u Hadum Džamiji u Đakovici.    Inicijalne aktivnosti u implementaciji prvog projekta finansiranog...