Projekti

14
Svrha i Sažetak Projekta Svrha projekta jeste stvaranje novog mesta za uživanje u kulturi i prirodi. Kroz konzervaciju, adaptaciju za ponovnu upotrebu i interpretaciju, Prizrenska Tvrđava predstavljaće jedan novi integrisani koncept vrednosti baštine i...
PCF image 1
Program hitne intervencije u kulturi za tri lokaliteta kulturne baštine na Kosovu Fond Princ Klaus, u kontekstu svog Programa Hitnih Intervencija u Kulturi, u partnerstvu sa kancelarijom CHwB Kosovo, će zajedno finansirati hitne intervencije...
Foto thubnail homepage
Tour de Culture je jedini kulturni netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, OTVOREN ZA SVE, profesionalce i amatere, mlade i stare, žene i muškarce. Tour de Culture je projekat koji se organizuje na godišnjem...
pltk signing
Opštine na Kosovu se suočavaju sa velikim problemima kod korištenja kulturnog nasleđa u korist zajednice, istovremeno i rizik od daljnje degradacije ostaje visok. Objašnjenje ove situacije, koja je već poznato da je nedovoljan nivo...
Zejnullah-beu-house-5
Kosovo je država sa drevnom istorijom i bogatom kulturnom baštinom koja datira od praistorije do današnjih dana. Dobra kulturne baštine su jako važna iz više aspekata: istorijskih, estetskih, arhitektonskih i socijalnih.  Nestabilna politička situacija...
hoca inauguration  01 d
Selo Velika Hoča nalazi se južno od grada Orahovca, oko 20 km zapadno od Prizrena, i uglavnom je naseljeno srpskim stanovništvom. Selo je i dalje zadržalo svoj tradicionalni kolokvijalni izgled, sa nekoliko kuća od...