Lajme

Heritage Space është platformë e nisur nga CHwB Kosova vitin e kaluar, që i dedikohet krijuesve të rinj për t’i zhvilluar idetë e tyre kreative me qëllim ruajtjen dhe...
Pesë mentorë ofrojnë ekspertizën e tyre në edicionin e dytë të Heritage Space. Kuptoni më shumë për pritshmëritë e tyre nga kjo thirrje! 1. Adaptimi i ndërtesave historike  Nol...
  Gjatë muajit korrik të vitit të kaluar u lansua për herë të parë platforma eksperimentale Heritage Space. Në edicionin e parë, krijuesit e rinjë patën mundësinë me anë...
Sot u rrënua edhe një shtëpi e vjetër brenda Qendrës Historike të Prizrenit, në rrugën “Pushkatarët”. Për rrezikun ndaj trashëgimisë kulturore, CHwB Kosova për herë të fundit pati paralajmëruar...
Nga data 13/03/17 Trashëgimia Kulturore bëhet pjesë e kurrikulës mësimore të qendrës për mësim nxënie ‘Fidan Lahu’ në Fushë Kosovë. CHwB Kosova dhe Balkan Sunflowers Kosova kanë punuar për...
Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosova) po e përmbyll vitin 2016 me anëtarësim në dy rrjete të nivelit ndërkombëtar, atë në Europa Nostra në nivel evropian dhe...