Lajme

Aslıhan Demirtaş është themeluesja e Aslıhan Demirtaş Design and Research Studio dhe bashkëthemluese e KHORA, studios ndërdiciplinore të dizajnit në Stamboll dhe New York. Praktikat e saj kapërcejnë teritore...
Edukimi përmes vizitave në lokalitete të trashëgimisë kulturore. Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, 120 nxënës të grup moshave të ndryshme nga komunitetet Rom, Ashkali, Egjiptian,...
I ftojmë të gjithë studentët dhe profesionistët e rinjë të aplikojnë në punëtorinë  e parë për vitin 2019 “Heritage Lab”   Në prag të rijetësimit të kinemasë verore të...
Projekti tre vjeçar ‘ILUCIDARE’ i përkrahur nga Horizon 2020 Framework Programme në kuadër të Bashkimit Evropian, nisi me datën 6 shkurt 2019, në Leuven (BE). Me një buxhet prej afër...
“Heritage Lab” do t’u ofrojë studentëve të rinjë hapësirë për edukim si rezultat i një programi që kombinon teorinë dhe praktikën. Përgjatë punëtorisë, studentët do të ndjekin një program...
I ftojmë të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në punëtorinë “Heritage Lab”! Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë,...