Lajme

Këtë të diele, më 25 Shtator, merreni biçikletën dhe bashkangjitjuni Tour de Culture 2011! Tour de Culture është aktivitet çiklistik jo-garues dhe rekreativ, i hapur për të gjithë (profesionitstë...
  Kthehuni në faqen tonë të internetit së shpejti, ku publikimi 7 Projekte të Konservimit të Integruar në komunën e Junikut do të publikohet. Ky botim do të përfshijë...
  Pas përvojës dhe jehonës së dy viteve të kaluara, edhe këtë vit Turneu Kulturor do të organizohet në kuadër të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në Kosovë dhe Javës...
Komuna e cepit juglindor të Kosovës, ajo e Kaçanikut, konsiderohet si një vend vjetër me një histori të lashtë dhe me trashëgimi kulturore dhe natyrore të pasur. Përkundër këtij...
Komuna e cepit juglindor të Kosovës, ajo e Kaçanikut, konsiderohet si një vend vjetër me një histori të lashtë dhe me trashëgimi kulturore dhe natyrore të pasur. Përkundër këtij...
I ftojmë të gjithë studentët dhe profesionistët e rinjë të aplikojnë në punëtorinë  e parë për vitin 2019 “Heritage Lab” Në prag të rijetësimit të kinemasë verore të Lumbardhit...