Lajme

Në fillim të muajit prill, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka lëshuar lejen për fillimin e punimeve për projektin e konservimit dhe revitalizimit të pjesshëm të Kalasë së...
Gjatë periudhës janar – qershor 2014, nën udhëheqjen e zyrës së CHwB në Kosovë dhe në bashkëpunim me anëtarët e shoqërisë civile të përfaqësuara në Forumin Lokal të Trashëgimisë...
Nga data 21 deri 24 Dhjetor 2014 është mbajtur vizita studimore për anëtarët e Forumit Lokal të Trashëgimisë kulturore të Dragashit. Qëllimi i vizitës ishte njohja me mënyrat e...
Ansambli urbanistik i Çarshisë së Madhe në Gjakovë daton nga shek. XVI i periudhës osmane dhe përmban 525 objekte të rëndësishme. Njihet si çarshia më e madhe në Evropën...
Gjatë periudhës dhjetor 2013 – shtator 2014, në bashkë-organizim të zyrës së CHwB në Kosovë dhe dy OJQ lokale nga Dragashi “Qendra” dhe “Renesansa” është zbatuar projekti “Ta njohim...
“Lyra Fest”, një aktivitet tashmë i dëshmuar në skenën mbarëkombëtare kulturore, veçanërisht në sferën e muzikës për fëmijë, ka grumbulluar rreth vetës fëmijë, këngëtarë, kompozitorë, orkestrues, tekstshkrues, valltarë e...