Lajme

Për herë të parë në Bosnjë dhe Hercegovinë, 100 çiklistë nga pjesë të ndryshme të vendit morën pjesë në një ngjarje të veçantë “Tour de Culture BiH”, organizuar më...
Plani Rajonal i Trashëgimisë për rajonin lindor të Kosovës është hartuar nga Programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Përkrahje për Promovimin e Diversitetit Kultoror”. Procesi...
Më 12 maj 2015, nën sharmin e sallës barok të Altes Rathaus të Vjenës, mezzo-sopranoja kosovare Flaka Goranci mbajti koncertin dhe promovimin e albumit me këngë shqiptare nga treva...
“Community Design Prishtina”, një simpozium, ekspozitë, dhe “charette” që hulumton modelin e planifikimit të bazuar në komunitet si dhe mjedisin e ndërtuar në Prishtinë është mbajtur prej 6 deri...
Më 18 prill, në Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, trashëgimia e ndërtuar e fshatit Hoçë e Madhe (Komuna e Rahovecit) është pasuruar me një tjetër ndërtesë të restauruar....
Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB), organizatë suedeze e pavarur joqeveritare që i dedikohet shpëtimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, kremton 20 vjetorin e krijimit. CHwB është themeluar në Prill...