Lajme

Këto video promovuese përqëndrohen në elementin njeri dhe marrëdhënien e tij me trashëgiminë natyrore dhe kulturore.  Këto projekte kanë qenë pjesë e prioriteteve të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore të...
Është nënshkruar marrëveshja midis Suedisë dhe Fondacionit Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosova) për katër vitet e ardhshme për mbështetje institucionale të zyres. CHwB Kosova është pasardhëse e...
Më 22 Prill 2016 është mbajtur konferenca përmbyllëse e programit të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore 2012-15. Konferenca përmbyllëse ka prezantuar metodologjinë, reflektimet, sfidat dhe të arriturat e përbashkëta...
Më 21 Prill 2016 është inauguruar projekti i konservimit dhe revitalizimit të pjesshëm të Kalasë së Kaçanikut. Ky inaugurim është bërë në prani të Besim Ilazit, kryetar i Komunës...
Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosova) më 25 mars të vitit 2016 ka nënshkruar një kontratë për grant të ri për projektin “Etno Fest Glaviçica” me Fondin...
Me kënaqësi ju njoftojmë që tri projekte të ndryshme nga zyrat tona të Ballkanit Perëndimor janë pjesë e librit të botuar rishtazi: “Trashëgimia ka vlerë – Reflektime mbi Teoritë...