Lajme

Më 25 Shtator të dielën, rreth 500 çiklistë nga mbarë Kosova iu përgjigjën ftesës së Tour de Culture 2016 që këtë vit kishte fokusin në trashëgiminë natyrore. Edicioni i...
TOUR DE CULTURE është i vetmi aktivitet kulturor çiklistik jo-garues dhe rekreativ në Kosovë i HAPUR PËR TË GJITHË, profesionistë e amatorë, të rinj e të moshuar, femra e meshkuj....
A keni qenë pjesëmarrës në Tour de Culture në ndonjërën nga edicionet e kaluara dhe synoni të përfshiheni edhe në pjesën organizative? Dëshironi të jepni kontributin tuaj në promovim të çiklizmit, trashëgimisë...
Kemi nderin dhe kënaqësinë të ju ftojmë në festivalin tradicional të komunës së Parteshit “Etno Fest Glaviçica 2016” që do të mbahet më 27 Gusht 2016, të shtunën në...
Për më shumë informata rreth kësaj platforme dhe mënyrës së aplikimit lexo Udhëzuesin për aplikim dhe plotëso Formën e aplikimit deri më 31 korrik 2016.
Këto video promovuese përqëndrohen në elementin njeri dhe marrëdhënien e tij me trashëgiminë natyrore dhe kulturore.  Këto projekte kanë qenë pjesë e prioriteteve të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore të...