Lajme

NDËRLIDHU ME TRASHËGIMINË! Kur mendojmë për trashëgiminë, mendojmë për diçka që i ka mbijetuar kohës për të na treguar një tregim. Ajo mund të jetë një ndërtesë e shekujve...
Ndërlidhu me trashëgiminë kulturore përmes këtyre fushave kreative! RIPËRDOR Ri-jetësimi i ndërtesave historike është një prej sfidave kryesore gjatë konservimit të trashëgimisë kulturore. Ndryshimet shoqërore, ekonomike dhe teknologjike kanë...
Sot, 109 asete të trashëgimisë kulturore në Kosovë janë NË RREZIK të lartë të degradimit, shkatërrimit dhe humbjes totale. Ky rezultat del nga monitorimi i Listës Trashëgimia në Rrezik...
  Punëtoria “Rijetësimi” ka për qëllim që t’i mbledhë profesionistët, studentët dhe komunitetin për të shtjelluar sfidat e rijetësimit në kontekstin lokal. Në Kullën e Isuf Mazrekaj në Drenoc,...
  Rijetësimi i ndërtesave historike është një prej sfidave kryesore gjatë konservimit të trashëgimisë kulturore. Ndryshimet shoqërore, ekonomike dhe teknologjike kanë ndikuar që shumë prej ndërtesave të humbin funksionin...
CHwB Kosova ka arritur të dorëzoj me sukses punimin për takimin e rradhës (të 19-tin) të Asamblesë Gjenerale & Simpoziumin Shkencor  në ICOMOS-it (International Council on Monument and Sites).  Në mesin...