Lajme

Pesë mentorë ofrojnë ekspertizën e tyre në edicionin e dytë të Heritage Space. Kuptoni më shumë për pritshmëritë e tyre nga kjo thirrje! 1. Adaptimi i ndërtesave historike  Nol...
I ftojmë të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në punëtorinë “Heritage Lab”! Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë,...
Formalizohet themelimi i Muzeut Rajonal të Gjilanit Më 25 korrik, është nënshkruar marrëveshja në mës të Komunës së Gjilanit dhe Trashëgimisë Kulturore pa Kufij (zyra në Kosovë) për themelimin...
Nga 6 deri 14 shtator 2014, në Gjakovë është mbajtur edicioni i tretë i festivalit të komedisë “Komedia Fest”. Kësaj radhe festivali kishte shtrirje në nivel ndërkombëtar, që përveç...
I ftojmë të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në punëtorinë “Heritage Lab”! Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë,...
Për më shumë informata rreth kësaj platforme dhe mënyrës së aplikimit Udhëzuesin për aplikim lexo  dhe plotëso Formën e aplikimit deri më 30 prill 2017.