Lajme

Garat më të mëdha të këtij lloji në rajon dhe të tretat për nga rëndësia dhe specifika e tyre pas atyre nga Akapulko e Meksikës dhe atyre të Mostarit,...
Pesë mentorë ofrojnë ekspertizën e tyre në edicionin e dytë të Heritage Space. Kuptoni më shumë për pritshmëritë e tyre nga kjo thirrje! 1. Adaptimi i ndërtesave historike  Nol...
I ftojmë të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në punëtorinë “Heritage Lab”! Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë,...
Formalizohet themelimi i Muzeut Rajonal të Gjilanit Më 25 korrik, është nënshkruar marrëveshja në mës të Komunës së Gjilanit dhe Trashëgimisë Kulturore pa Kufij (zyra në Kosovë) për themelimin...
Nga 6 deri 14 shtator 2014, në Gjakovë është mbajtur edicioni i tretë i festivalit të komedisë “Komedia Fest”. Kësaj radhe festivali kishte shtrirje në nivel ndërkombëtar, që përveç...
I ftojmë të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në punëtorinë “Heritage Lab”! Punëtoria “Heritage Lab” ka për qëllim të mbledh studentë të fushës së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, sociologjisë,...