Lajme

Ngjarja “Mësimet nga Kosova – Në ç’mënyrë një shoqëri e dalë nga konflikti merret me planifikimin dhe trashëgiminë kulturore”, është mbajtur më 4 shtator 2012, ora 11:00-12:00 në Dhomën...
Të mbrojmë trashëgiminë tonë të përbashkët Evropiane: Beledije – Qendra e parë rajonale për trashëgimi kulturore në Ballkan Bashkohuni me ne në kursin e 5- të te trajnimit të...
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor (MMPH); Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS) së bashku me OJQ-në – Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) dhe Zyren Civile Ndërkombëtare...
Pejë – Prill, 2012 Individë nga NVM-të, operatorët turistikë dhe OJQ-të e orientuara në sektorin e turizmit, të pjesës perëndimore të Kosovës, gjatë muajve prill dhe maj të vitit...
Nëse jeni OJQ dhe nëse keni ide të reja dhe kreative për të nxitur dhe promovuar pjesëmarrjen e komunitetit në ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore të Kosovës, atëherë...
Të mbrojmë trashëgiminë tonë të përbashkët Evropiane: Beledije – Qendra e parë rajonale për trashëgimi kulturore në Ballkan Bashkohuni me ne në kursin e tretë të trajnimit të Beledijes...