Lajme

Vazhdojnë punët në projektet e programit të intervenimeve emergjente në 50 ndërtesa të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Një nga objektet e intervenuar është edhe shtëpia kullë e Nuhi Bravës...
Prej datës 2 deri 9 maj 2014, qyteti i Gjakovës ishte epiqendra e poetëve dhe e adhuruesve të shumtë të poezisë. Gjatë këtyre ditëve, Klubi letrar “Gjon Nikollë Kazazi”...
Edicioni i shtatë i të vetmit aktivitet çiklistik dhe kulturor në Kosovë këtë vit mbahet në komunën e Vushtrrisë dhe Podujevës.  Ky aktivitet synon promovimin e trashëgimisë kulturore e...
Eksploroni arkivën tonë të përditësuar të publikimeve e cila pasurohet vazhdimisht. Shumica e publikimeve janë në gjuhë angleze, duke pëfrshirë edhe ato në gjuhët zyrtare lokale të Kosovës, dhe...
Shndërrimi i shtëpive tradicionale në Rahovec në bujtina Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) zyra në Kosovë në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit, në kuadër të projektit “Konvertimi i shtëpive tradicionale...
Më 25 korrik, është nënshkruar marrëveshja në mës të Komunës së Gjilanit dhe Trashëgimisë Kulturore pa Kufij (zyra në Kosovë) për themelimin e Muzeut Rajonal të Gjilanit. Nënshkrimin e...