Lajme

  Prej datës 21 deri 24 Dhjetor 2014 janë mbajtur takimet e VIII-ta të rregullta të Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore. Këto takime janë mbajtur në kuadër të programit...
  Intervenimi në bibliotekën e Hivzi Sylejmanit në Prishtinë është realizuar në kuadër të Programit të intervenimeve emergjente në kulturë, financuar nga Fondi për Kulturë dhe Zhvillim i Princit...
Zyrja e CHwB në Kosovë ka nënshkruar kontratën e grantit të ri me “ Partneritetin për Zhvillim“ (projekt ky i financuar nga USAID) për promovimin e pjesëmarrjes aktive të...
Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) zyra në Kosovë, në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit dhe institucione tjera të nivelit qendror, ka hartuar Planin Lokal të Trashëgimisë Kulturore të Rahovecit. Ky...
TRASHËGIMIA VLEN – Konferencë ndërkombëtare mbi ndikimin ekonomik, shoqëror, mjedisor dhe kulturor të trashëgimisë (3-6 shkurt, 2015) Kështjella Arenberg – Leuven, Belgjikë. Kjo ngjarje do të sjellë së bashku...
Të nderuar miq dhe partnerë, Duke ju uruar një vit të ri të begatë dhe të suskesshëm, ju njoftojme që kemi kaluar në zyre me adresë të re tek:...