Lajme

Nga 6 deri 14 shtator 2014, në Gjakovë është mbajtur edicioni i tretë i festivalit të komedisë “Komedia Fest”. Kësaj radhe festivali kishte shtrirje në nivel ndërkombëtar, që përveç...
  Prej datës 21 deri 24 Dhjetor 2014 janë mbajtur takimet e VIII-ta të rregullta të Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore. Këto takime janë mbajtur në kuadër të programit...
  Intervenimi në bibliotekën e Hivzi Sylejmanit në Prishtinë është realizuar në kuadër të Programit të intervenimeve emergjente në kulturë, financuar nga Fondi për Kulturë dhe Zhvillim i Princit...
Zyrja e CHwB në Kosovë ka nënshkruar kontratën e grantit të ri me “ Partneritetin për Zhvillim“ (projekt ky i financuar nga USAID) për promovimin e pjesëmarrjes aktive të...
Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) zyra në Kosovë, në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit dhe institucione tjera të nivelit qendror, ka hartuar Planin Lokal të Trashëgimisë Kulturore të Rahovecit. Ky...
TRASHËGIMIA VLEN – Konferencë ndërkombëtare mbi ndikimin ekonomik, shoqëror, mjedisor dhe kulturor të trashëgimisë (3-6 shkurt, 2015) Kështjella Arenberg – Leuven, Belgjikë. Kjo ngjarje do të sjellë së bashku...