Lajme

Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB), organizatë suedeze e pavarur joqeveritare që i dedikohet shpëtimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, kremton 20 vjetorin e krijimit. CHwB është themeluar në Prill...
Në fillim të muajit prill, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka lëshuar lejen për fillimin e punimeve për projektin e konservimit dhe revitalizimit të pjesshëm të Kalasë së...
Gjatë periudhës janar – qershor 2014, nën udhëheqjen e zyrës së CHwB në Kosovë dhe në bashkëpunim me anëtarët e shoqërisë civile të përfaqësuara në Forumin Lokal të Trashëgimisë...
Nga data 21 deri 24 Dhjetor 2014 është mbajtur vizita studimore për anëtarët e Forumit Lokal të Trashëgimisë kulturore të Dragashit. Qëllimi i vizitës ishte njohja me mënyrat e...
Ansambli urbanistik i Çarshisë së Madhe në Gjakovë daton nga shek. XVI i periudhës osmane dhe përmban 525 objekte të rëndësishme. Njihet si çarshia më e madhe në Evropën...
Gjatë periudhës dhjetor 2013 – shtator 2014, në bashkë-organizim të zyrës së CHwB në Kosovë dhe dy OJQ lokale nga Dragashi “Qendra” dhe “Renesansa” është zbatuar projekti “Ta njohim...