Lajme

Prej datës 21 deri 24 Korrik 2015 janë mbajtur takimet e IX-ta të rregullta të Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore. Këto takime janë mbajtur në kuadër të programit katërvjeçar...
Drenoci, është një fshat i vogël që gjendet në Kosovën perëndimore , e cila është e njohur për nga karakteri historik i saj. Shtatë prej kullave të shek. XVIII...
Gjatë muajve të pranverës dhe verës së këtij viti, kanë përfunduar punët restauruese në tyrben e Selim Dedës në fshatin Restelicë, mullirin e fshatit Leshtan dhe shtëpinë tradicionale të...
Deri në fund të këtij viti, Komuna e Vushtrrisë do të ketë zyrën e saj informative turistike bashkë me ciceronë të trajnuar dhe doracakun (udhërrëfyesin) turistik. Ky projekt është...
CHwB është duke ofruar kampin e parë rajonal të restaurimit që është fokusuar tërësisht në interpretimin e trashëgimisë. Kampi i 25-të Rajonal i Restaurimit do të mbahet në Prizren,...
Më 19 Qershor 2015 është nënshkruar marrëveshja trepalëshe mes Komunës së Parteshit, Trashëgimisë Kulturore pa Kufij (CHwB) zyra në Kosovë dhe OJQ “Iniciativa e të rinjve të Parteshit” rreth...