Lajme

Përmes mbështetjes së shoqatës së trashëgimisë kulturore të Zvicrës Schweizer Heimatschutz, zyra e CHwB-së në Kosovë ka filluar intervenimin shpëtues në kullën e Mustafë Dukajt në fshatin Drenoc të...
Edicioni i tetë i të vetmit aktivitet çiklistik dhe kulturor në Kosovë këtë vit mbahet në regjionin e Mitrovicës, të shtunën, më 19 Shtator 2015. Ky aktivitet synon promovimin...
Fondi holandez Prince Claus, në kuadër të Programit të vet të Intervenimit Emergjent Kulturor, do të bashkëfinancojë, në partneritet me zyrën e CHwB-së në Kosovë, ndërhyrjet emergjente në dy...
Draft dokumenti i Planit Rregullues të Hollësishëm (PRrH) për Qendrën e Vjetër të Qytetit të Rahovecit në fund të verës do të del në shqyrtim publik sipas dispozitave ligjore...
Deri në vjeshtë të këtij viti, pritet që të përfundojnë punët në përcaktimin e zonave të mbrojtjes së objekteve dhe tërësive të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Komunën e...
Prej datës 21 deri 24 Korrik 2015 janë mbajtur takimet e IX-ta të rregullta të Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore. Këto takime janë mbajtur në kuadër të programit katërvjeçar...